Digital årsredovisning

Digital årsredovisning, eller i alla fall en digital version av den, är trend som vuxit sig allt starkare på senare år. Att redovisa det gångna året är en viktig del av ett företags kommunikation, och årsredovisningen är ett av flera sätt att göra en sammanställning av en organisations räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Genom att göra årsredovisningen digital på en effektiv plattform blir den mer tillgängligt och öppnar möjligheter att göra den mer visuellt tilltalande.

Men vad innebär egentligen en digital årsredovisning mer konkret? Förenklat är det en årsredovisning på webben som kan ses som en hybrid mellan en hemsida och en webbapp. Exakt hur avancerat man gör det varierar, men den stora fördelen är att man kan kombinera text och bild med rörligt och interaktivt innehåll.

Fördelar med en digital årsredovisning

Digital bläddringsfunktion: Genom specialutvecklad funktionalitet kan besökaren bläddra i årsredovisningen some en e-bok,  och får en överblick över alla sidor. Genom detta kan man enkelt hoppa mellan olika segment.

Interaktiv infografik: Genom att ta fram olika nyckeltal på intressant data kan du få större genomslag hos dina intressenter. I en digital årsredovisning kan du göra denna data interaktiv och rörlig vilket ökar effekten ytterligare.

digital årsredovisning infografik

Ovan: Exempel på hur man kan använda rörlig grafik för att göra presentationen roligare


Anpassad för olika enheter:
Oavsett om läsaren sitter på mobiltelefon eller dator visas informationen på ett optimerat sätt. Genom detta visas relevant information i rätt ordning och det blir mer intuitivt att ta till sig omfattande information.

Nå en bredare målgrupp: Med ökad interaktivitet och mer rörligt innehåll ökar tillgängligheten mot en bredare målgrupp som i vanliga fall inte hade mäktat med en årsredovisning i pappersformat.

Spara tid och pengar: En digital version är enkel att skala om ifall förutsättningarna förändras. Behöver du lägga till en sida behöver du inte bekymra dig om att uppdatera en tryckt version.

Miljövänligt: Genom att satsa på en digital version reducerar man ofta den tryckta versionen till inga eller få upplagor. Detta spara både på papper, kemikalier och transporter. Ett starkt argument när det är viktigare än någonsin att hålla en miljövänlig profil.

Att den digitala årsredovisningen är här för att stanna känns självklart. Med förbättrad teknik och större förståelse hos målgruppen överväger fördelarna. Är du nyfiken på om er verksamhet skulle kunna tillämpa digital årsredovisning? Eller har du andra frågor och funderingar? Tveka inte att kontakta oss så tar vi ett möte.

Linus Holmgren

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.