Digital marknadsföring under Corona - Så lyckas du!

Det råder ingen tvekan om att coronavirus har satt sin prägel på historien och förändrat vardagen för många företag. Frågan är snarare, hur ser världen ut när det är över? Jag tror den mer eller mindre kommer se ut som den gör nu ur ett marknadsföringsperspektiv. För detta är ingen parantes utan en permanent förändring.

Detta kräver att du utvecklar och utvärderar din marknadsföring mer nya ögon. För nya studier visar att 61% av marknadsförare förändrar sin kortsiktiga mediestrategi. Därför är det viktigt att du som företag också agerar. Här är en shortlist på vad du behöver tänka på.

Utvärdera så att ni syns i rätt kanaler

Titta på marknadsföringstrenderna för din målgrupp mer noggrant än vad du brukar. Undersök var andra spenderar mindre budget och om ditt varumärke kan öka marknadsandelen genom kostnadseffektiva kanaler.   Bl.a. kan vi se en nedgång på upp till 47% i CPM- och CPC-priser (på grund av en minskad konkurrens). Coronavirus har lett till lägre annonseringskostnader vilket skapar en bra grund för att kunna öka sin exponering. Detta i kombination med högre onlineaktivitet gör programmatiska, SEM och Sociala Medier till kostnadseffektiva kanaler.

Var ”spot on” med din inriktning

Effekterna av coronaviruset är sannolikt en lågkonjunktur. Men konsumenter och företag är online, och för närvarande finns det fortfarande mycket köpkraft i många segment. Undersök hur du kan förbättra din inriktning ytterligare mot potentiella kunder samtidigt som du behåller befintliga kunder.

För att undvika onödigt höga kostnader bör du regelbundet utvärdera vilka kanaler som är relevanta för din målgrupp och var ROI är som högst. Detta kan också ha ändrats med ökningen av onlineaktiviteten där ökad exponering kan skapa förändrade försäljningsmönster.

Utveckla ditt innehåll

Företag kan förbättra sitt innehåll baserat på den information de redan har eller utifrån ”best practice”. Att skapa en fantastisk idé eller koncept för ”content” är inte begränsad till budget, den kreativa processen ligger i varje marknadsförare och är en viktig del för att nå fram med sitt budskap. För engagerande innehåll i digitala kanaler är en aspekt av marknadsföringen som kan ha stor påverkan på hur många du når för varje använd krona.

Men att vara framgångsrik med bra ”content marketing” är lättare sagt än gjort. Marknadsförare måste hitta en balans mellan högt engagemang och ekonomisk avkastning. Oavsett om det handlar om varumärkesbyggande, SEO eller konvertering, är det viktigt att alltid ha ett tydligt syfte med sitt innehåll innan du påbörjar den kreativa processen. I en tid med covid-19 handlar det om att både förhålla sig till det men inte fokusera på det i större utsträckning än vad man behöver.

Testa små kampanjer innan du kör hela din budget

Att anpassa din digitala strategi till coronakrisen är ett måste. Viktigast är kanske att du noggrant utvärderar innehåll och målgrupper vilket leder till kostnadseffektiva kampanjer med högre effekt. Att hitta sätt för effektivare marknadsföring än konkurrenterna är ett av de bästa sätten att anpassa sig till den nuvarande situationen när annonskostnaderna i de flesta fall är lägre än någonsin. Ett effektivt knep kan vara att aktiver före detta framgångsrika kampanjer och på så sätt testa dem i ett nytt klimat, kanske de presterar ännu bättre?

Digitala kanaler ger en fördel till marknadsförare med mindre budgetar som kräver hög ROI. Detta då du omedelbart får feedback som gör det lättare för dig att säkerställa en framgångsrik kampanj. Ger den bra resultat, skala upp. Ger den dåligt? Skruva på konceptet eller testa något helt annat.

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.