Ett mycket bra CMS

Att Dot Net Nuke är ett mycket bra CMS vet vi redan! Men att det är ett så pass kraftfullt publiceringsverktyg förvånar även oss ibland...

Att Dot Net Nuke är ett mycket bra CMS vet vi redan! Men det är kul att det ständigt också visar sin sida av att vara väldigt affärsnyttigt. Med sitt dynamiska upplägga kan en mängd administratörer hantera och utveckla en sida. Detta skapar också en tillgänglig möjlighet att skapa en social plattform där man öppnar upp möjligheter för obegränsat antal användare att bidra med och information. Se filmen för att se vilket kraftfullt publiceringsverktyg Dot Net Nuke är…


INKA Interactive

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.