IR-hemsida – Så lyckas du

IR, eller Investor Relations som det står för, handlar generellt om att bygga förtroende för ett bolag mot en finansiell marknad med korrekt och transparent information. För små- och mellanstora bolag kan det vara en stor kontrast till den vardagliga kommunikationen då det finns många externa krav på hur det ska gå till. På sin vanliga hemsida är det få som lyfter på ögonbrynen om man glömmer att lägga ut veckans nyhet, men på en IR-hemsida kan det få stora konsekvenser i form av böter m.m. Därför är det väldigt viktigt att ha en strukturerad plan för sin IR-hemsida. Men det gäller att ha ett dubbelt perspektiv där man både tänker på vilka regler som gäller och på kommunikation med investerare samt kapitalmarknaden. Nyfiken på hur du lyckas? Nedan listar vi några tips som kan göra stor skillnad för din IR-hemsida.

Satsa på din IR-hemsida

Under många år sågs IR-hemsidan som något torrt och tråkigt där det endast presenterades siffror och kommentarer. Idag har man utvecklat perspektivet, och IR-hemsidan är en viktig del i företagets totala kommunikation. Ge IR-hemsidan lika mycket kärlek som din vanliga hemsida och tänk på att den även ska vara visuellt tilltalande och på så sätt skapa förtroende för din affärsmodell. Tänk på att du även här har möjlighet till storytelling och berätta vad som finns bakom de faktiska siffror som företaget levererar. Aktiemarknaden är ofta framåtblickande så det gäller att måla upp den långsiktiga visionen.

Automatisera så mycket som möjligt

Som noterat bolag måste ni alltid presentera er information på rätt sätt och vid rätt tidpunkt för att leva upp till bestämmelserna. Detta kan vara svårt att hantera i realtid, speciellt för bolag med begränsade personalresurser, med många olika dokument och pressreleaser som ska ut på ett viss klockslag. Därför är det klokt att automatisera så mycket som möjligt på hemsidan genom att ha en integration med ert IR/PR-verktyg. Då lägger ni endast in informationen där och bestämma tidpunkt för release och sedan slussas allt per automatik till utvalda platser på er webbplats när det är dags. På det här sättet är informationen alltid uppdaterad och korrekt samtidigt som det automatiskt finns i ett arkiv där man kan gå bakåt i tiden och se tidigare rapporter, pressreleaser och andra viktiga dokument.

Andra saker som man kan automatisera är största ägare, aktiens utveckling och omsättning under dagen. På det här sättet blir det väldigt enkelt att kommunicera med sina aktieägare via hemsidan.

Tänk mobilt

Att surfning på mobilen dominerar idag känner de flesta till, men inte sällan glömmer man bort det på sin IR-sida. Med alla externa script med grafer och information kan det vara lätt att förbise hur de skalar i mobilen. Att detta funkar bra är en viktig del i att bygga ett förtroendekapital för sitt varumärke.

Bra Ir hemsida mobilanpassad
OVAN: Det är viktigt att man även i mobilt läge kan filtrera bland rapporter.   

Bygg långsiktigt förtroende mot marknaden

Ett aktievärde kan utraderas med mångmiljonbelopp om investerarna tvivlar på att IR-kommunikationen är korrekt och trovärdig. Det gäller att tänka långsiktigt och vara tydlig med sitt budskap samtidigt som man säljer in företagets framtid. Båda delar är nödvändiga för att bygga förtroendet för bolaget och IR-funktionen.

Satsa på hur informationen presenteras

Även om det finns strikta reglementen kring IR-kommunikationen finns det fortfarande frihet i hur informationen presenteras. Tänk på att det ofta är ganska omfattande information som ska ut och att det kan betyda mycket om man kan göra den mer attraktiv. Exempel kan vara att VD-ordet även finns på film och att man lyfter fram viktiga nyckeltal i form av infographics.

unik design ir hemsida av flat capital

OVAN: Flat Capitals hemsida som visar att en IR-hemsida inte bara behöver vara data och siffror.

Satsa på bra bilder

Mycket av kommunikationen handlar om att bygga förtroende för ledningen av ditt bolag. En enkel men grundläggande del är att ha riktigt bra bilder. Satsa på riktigt bra pressbilder som förstärker bilden av att bolaget är på frammarsch.

Vem gör vad kring IR-frågor

Många bolag har egen anställd personal som sköter IR-frågor, somliga använder sig av externa firmor och andra hittar en hybridmodell de jobbar efter. Prata med andra företag i samma storlek som er själva och bestäm vilken modell som passar bäst för just er.

Välj rätt verktyg & partners

De flesta moderna börsbolag ser värdet av att köpa in särskilda IR-tjänster som gör att man på ett effektivt sätt kan nå ut till tusentals investerare. Tjänstepaket innehållande investerarträffar, IR-filmer, informationskanaler och andra verktyg underlättar och kvalitetssäkrar IR-funktionens arbete.

Ge mer data och information

Förutom att förse målgruppen med det lagstadgade, handlar den finansiella kommunikationen om så mycket mer. Syftet är att ge dina investerare en kontext som hjälper dem att fatta ett beslut kring en framtida investering. För att skapa bästa möjliga förutsättningar bör du inkludera följande på din IR-hemsida:

  • Relevanta bilagor (presentationer, webcasts, etc)
  • Finansiella pressreleaser
  • Årliga rapporter
  • Nyckeltal
  • Ägardata
  • Aktiehistorik (helst 5 år tillbaka)
  • Detaljerad aktiekurs
  • Kalkylator på avkastning
  • Bolagets profil och strategi

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.