Lyckad E-handel genom engagerade kunder

Med dagens digitala infrastruktur är din produkt sällan unik och dina kunder har alltid nära till att jämföra både pris och funktion hos dina konkurrenter. Detta leder till tuff konkurrens och färre lojala kunder. Men hur gör man då för att ändå lyckas under dessa tuffa förutsättningar?

Med dagens digitala infrastruktur är din produkt sällan unik och dina kunder har alltid nära till att jämföra både pris och funktion hos dina konkurrenter. Detta leder till tuff konkurrens och färre lojala kunder. Men hur gör man då för att ändå lyckas under dessa tuffa förutsättningar?

En given framgångfaktor för dig som driver E-handel är att skapa engagerade kunder där värdet inte alltid ligger i själva produkten utan den miljö den finns i. Det ökande informationssamhället leder till en högre kunskapsnivå hos dina kunder vilket gör att du som ”expert” på ditt affärsområde sitter på en ovärderlig tillgång. Genom att utbilda och bjuda på din kompetens skapar du ett engagemang som sedan kan vara avgörande när väl köpet ska göras. Det är synnerligen framgångsrikt om du kan koppla ihop dina kunder med varandra där de tillsammans bygger ett värde kring din verksamhet. För det som kan bli unikt med din köpplats är den gemenskap som dina kunder upplever med ”dig” och varandra.

Fem tips för att lyckas med engagerad E-handel

·         Var personlig och skapa en identitet

·         Bjud på din kompetens

·         Ska en förutsättningar så att dina kunder kan interagera med varandra

·         Om du inte kan göra produkten unik får du göra ditt varumärke unikt

·         Gör det så lätt som möjligt för konsumenten att handla

Vill du veta mer om lyckad e-handel? Kontakta gärna oss på webbyrån INKA.

INKA Interactive

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.