Ny hemsida till FAS för kunskapsportal

INKA har under våren 2016 arbetat med att bygga upp en omfattande kunskapsbas för FAS-föreningen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador.

INKA har under våren 2016 arbetat med att bygga upp en omfattande kunskapsbas för FAS-föreningen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador. FAS-föreningen är en ideell, rikstäckande intresseorganisation som bedriver nätverks- och opinionsbildande arbete tillsammans med andra organisationer och myndigheter, i Sverige såväl som internationellt, för att synliggöra medfödda alkohol- och drogskador.

Mer om FAS-portalen

FAS-portalen ska ge stöd och råd till personal inom hälso- och sjukvård, förskola, skola och socialtjänst, som alla möter barn med alkoholrelaterade fosterskador – utan att veta om det! Dessutom finns information och stöd för den som själv är drabbad, eller är närstående samt fakta, forskningsresultat och fördjupningar. 
Portalen ägs och drivs av FAS-föreningen, som i sin verksamhet bland annat erbjuder informationsmaterial och föreläsningar om fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, samt har en medlemsavdelning för familjer till barn med FAS/FASD. Verksamheten finansieras i huvudsak med statsbidrag.

Mer om projektet

FAS-föreningen arbetade i många år för att stödja familjer med adopterade, familjehemsplacerade eller biologiska barn födda med fosterskador av alkohol. Man erbjöd stöd och rådgivning, samt lägerverksamhet och andra aktiviteter. Erfarenheterna från detta arbete visade att okunskapen om barnens svårigheter var stor ute i samhället. Det saknades kompetens att tillgodose barnens behov inom såväl hälso- och sjukvården som socialtjänsten och skolan. FAS-föreningen började därför år 2015 satsa på att nå ut till de olika personalgrupperna. 
Att bygga upp en faktabas i en nätportal blev föreningens mest prioriterade satsning för 2016. Målet var att samla all information om alkohol- och drogrelaterade fosterskador på ett ställe, överskådligt och lättillgängligt, samt att utveckla nätverksarbete med experter inom området alkohol- och drogfosterskador. FAS-föreningen behövde INKA:s hjälp med att utveckla den nya webbplatsen så att den blev pedagogisk och anpassad utifrån användarens behov. I detta arbete låg mycket fokus på informationsstruktur och UX-design.  

Resultat av projektet

En nätportal med bred faktainformation, kombinerad med resurser för konkret stöd och råd till sex olika målgrupper lanserades i mitten av 2016. Portalen rönte omedelbart intresse som den mest omfattande resursen i Skandinavien specifikt inriktade på problematiken kring barn och vuxna med alkohol- och drogrelaterade fosterskador. 

Kontaktperson projektet

För mer info om projektet kontakta Pär Holmgren på 070-317 39 52 

INKA Interactive

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.