Tips för responsiv design

I takt med att de mobila plattformarna ökar också kravet på en bra användarupplevelse i många olika miljöer. ”Mobile first” är ett begrepp som blir allt mer populärt. Begreppet utgår från att man alltid ska börja med de behov som mobilen har och sedan skala upp den versionen till större skärmstorlekar.

<p>I takt med att de mobila plattformarna ökar också kravet på en bra användarupplevelse i många olika miljöer. ”Mobile first” är ett begrepp som blir allt mer populärt. Begreppet utgår från att man alltid ska börja med de behov som mobilen har och sedan skala upp den versionen till större skärmstorlekar. Generellt betyder detta också att den absolut viktigaste informationen ska finnas med i det minsta formatet. Samtidigt kan det vara så att dina målgrupper har olika behov i mobil- och desktopversion och därför är det viktigt att göra hemläxan&nbsp;<img longdesc="responsiv design" alt="responsiv design" src="http://www.inka.se/Portals/0/images/Blogg/designlfl.jpg" style="font-family: Arial,Verdana,'Trebuchet MS',sans-serif; float: right; margin-top: 10px; margin-left: 10px;">innan man börjar designa sida. Här är några enkla och konkreta tips. &nbsp;</p> <p><strong>1.</strong>&nbsp;Undersök din målgrupps behov. Vad vill de ha? Vad gör de på din sajt? Är behoven olika när de använder olika enheter? Dessa perspektiv ger sedan en bild av hur du ska utveckla din hemsida och kanske du inser att den inte ens behöver vara responsiv. <br> <br> <strong>2.</strong>&nbsp;Fokusera på relevant innehåll. Idag är det mer relevant än någonsin att ha ett relevant informationsflöde. Ta gärna hjälp av oss som webbyrå. &nbsp;<br> <br> <strong>3.</strong>&nbsp;Ha modet att stryka en del text och ta bort viss information. Idag vill besökare ofta ha så lite och effektiv information som möjligt. &nbsp;<br> <br> <strong>4.</strong>&nbsp;Jobba på formateringen och strukturen på hemsidan. Det är viktigt att det blir logiskt att i alla plattformar.</p> <p><strong>5.</strong> Avsett lite extra resurser för att verkligen få det bra. Du behöver tid med oss som webbyrå för att verkligen skapa en hemsida som hanterar det nya informationsflödet på ett effektivt sätt. </p> <p><br /></p> <p>Vill du ha mer tips från oss på INKA som är en <a target="_blank" href="http://www.inka.se/">webbyrå i Malmö</a>?</p> <p><strong>Ring Linus Holmgren på 0734-382583</strong>. &nbsp;&nbsp;</p>

INKA Interactive

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.