Viktiga SEO-trender under 2020

Det är ingen nyhet att Google ständigt uppdaterar sin algoritm för hur de rankar hemsidor på sin sökmotor. Det kluriga är dock att de sällan delar med sig utav vad dessa uppdateringar innehåller. Men över hela världen pågår ständigt diskussioner kring vad som funkar och inte funkar och det kan vara bra att följa dessa för att få en bättre hint kring vad som anses vara “best practice” just nu. I detta inlägget kommer vi att ta upp några viktiga trender inom SEO för 2020 som man bör ha koll på om man vill ranka högt och dominera på SERPen. Men viktigast av allt är att följa de justeringar man gör och se vad utfallet blir.     

BERT och optimering med fokus på användaren

I det här fallet står BERT för Bidirectional Encoder Representations from Transformers, och är en del av Googles algoritm som hanterar det naturliga språket och försöker förstå vad texten handlar om. Med andra ord så processas ett ord mot alla andra ord i en mening eller sammanhang. Detta kommer då att bidra till att Google förstår om texten är positiv eller negativ och förstå bättre vad texten handlar om, eftersom vissa ord kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang de används i.

Så hur ska man optimera för detta? Man bör analysera sina användare, lära känna dem så gott det går och fokusera på hur de talar och formulerar sig. Man måste förstå hur användarna beter sig och därefter optimera innehållet efter detta. Dvs. skriva ett så bra innehåll för användaren som möjligt.   

 

Optimerat innehåll med hög kvalliét

Innehållet på en hemsida påverkar allting ur ett SEO-perspektiv, dvs. allt från sidstrukturen och interna länkar, till typerna av länkar man bygger. Därför är det viktigt att man skriver relevant innehåll som även är av värde. Ditt mål bör vara att du ska ha det bästa innehållet på internet som rör just ditt ämne eller åtminstone en viktig del av ditt ämne. På så sätt kommer du att framtidssäkra din närvro på Google.

Här är några saker att tänka på när man optimerar sitt innehåll:

  • Förstå och lära känna sina användare och förstå hur de söker.
  • Förstå anledningen till varför de söker på detta, vilka problem de försöker lösa och vilka frågor de vill ha svar på.
  • Ge användarna lösningar och svar i det formatet som de föredrar med ett auktoritativt innehåll.
  • Hålla dig till samma tema på alla olika steg för att skapa en tillfredsställande upplevelse som gör att användaren återvänder.
  • Förnya innehåll, bara för att du har gjort det bra en gång betyder inte att användarnas beteende förändras eller att någon annan kan göra det bättre.

Under 2020 är det hög tid att överblicka sitt innehåll och optimera det för användarna snarare än för sökmotorerna.

 

E-A-T och “orättvisa” fördelar

Under 2020 kommer Google att titta på hemsidans rykte och E-A-T (Expertise, Authoritativeness and Trustworthiness) på företaget och de kommer även titta på individerna som publicerar innehåll på företagets webbsida. Det kommer med andra ord ställas hårdare krav på webbsidor och publicister för att de ska ranka högt på Google. Det kommer att läggas mycket fokus på att ta reda på vad som är auktoritärt och värdefullt innehåll för att eliminera “fake news”.

Här kommer några förslag på “orättvisa” fördelar som en del företag kan ha, som kan leda till att stärka webbsidans popularitet.

  • Snabb leverans (t.ex leverans inom 2 dagar).
  • Kundservice (t.ex livechatt med support, där kunder kan få svar på sina frågor snabbt och utan större ansträngning).
  • Digital karisma och gott rykte (kunderna ska söka upp just dig).
  • Användarvänlighet (användbar, smidig och relevant).
  • Produkter med nischer.

 

Användarvänlighet (UX) och teknisk SEO

En av de viktigaste sakerna att tänka på när man optimerar en hemsida är användarvänligheten. Detta inkluderar allt från första klicket i SERPen till landningssidan och även efter att användaren har lämnat hemsidan. Man ska tänka på remarketing, nyhetsbrev och personalisering av hemsidan för återkommande användare. På den tekniska biten så har JavaScript och PWAs (Progressive Web Apps) blivit allt mer populärare och även automatisering av SEO på större webbplatser. Vilket innebär att det är viktigt att ha en app för sin webbplats och att man kan genomföra köp från webbplatsen via denna appen.

SEO för mobilen

Det är ingen nyhet att Google kör “Mobile-first indexing” när de rankar hemsidor, vilket innebär att det är viktigare att din webbplats är väl optimerad för mobiler än desktops. Detta är på grund av att över hälften av den globala trafiken sker via mobila enheter. 2020 kommer detta bara att bli viktigare därför bör man bygga och optimera sin webbplats för mobila enheter och därefter göra den kompatibel på andra datorer. Man bör också kolla på vad användare söker på med sina mobiler och ta reda på vilken typ av trafik man kan förvänta sig och sedan optimera efter detta.

SEO för mobilen

Ovan: Fokusera på hur din målgrupp söker i mobilen för att få bättre SEO 

 

Strukturerad data

Vi vet redan att innehåll som håller hög kvalitet är väldigt viktigt för SEO, men vi behöver också ge “hints” till sökmotorerna för att de enklare ska förstå och leverera resultat baserat på vad användaren söker på. Man bör strukturera datan på ett sätt som gör att sökmotorerna inte bara förstår innehållet, utan att de även kan förstå hur olika element på webbplatsen relaterar sig till varandra och även olika sidor på webbplatsen.

 

Fokusera på synlighet, inte bara “blue links”

“Zero-click search” innebär att användaren börjar skriva in en sökterm och innan denna har skrivit färdigt dyker resultat upp i sökrutan. Dessa sökningar har blivit allt vanligare under de senaste åren och över hälften av alla googlesökningar idag sker genom “zero-click searches”. Därför är det viktigt att öka antalet klick mot antalet impressions. Detta kan man påverka genom att anpassa metatitlar och metabeskrivningar, till exempel lägga in FAQs och “How to”.

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.