Kund:

Big Science Sweden

Lansering 2019

Vårt uppdrag:

Ta fram en pedagogisk webbplattform som ökar möjligheterna för svenska företag att ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar.

Resultat:

En heltäckande webbplats med ett register med aktuella upphandlingar där besökaren får en överblick av vilka möjligheter som finns.

Hemsida för ökad innovation till Big Science Sweden

Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade tekniktjänster från big science-anläggningar. För att lyckas med detta bygger de upp bred kunskap om företag, deras kompetens och möjligheter att leverera. Samtidigt som de skapar relationer med upphandlingsansvariga och personer som arbetar med teknikutveckling på europeiska forskningsanläggningar. Centralt för detta arbete är en väl fungerade webbplats med en rad funktioner för förbättrad kommunikation.

Ett spännande projekt som både handlade om att skapa en strukturerad design samt att bygga en pedagogisk informationsstruktur med en databas i botten. Resultatet blev över förväntan och det ska bli spännande att få feedback från slutanvändarna som söker efter alla upphandlingar. Jag tror att vi endast påbörjat vår resa med Big Science, där vi kommer se flera utvecklingsmöjligheter närmaste åren.

John Dahlquist
Programmerare, INKA Interactive

Projektets omfattning

Basen för projektet var att migrera en befintlig webbplats från Wordpress till Umbraco. Men utöver detta tillkom även ny design och en rad nyutvecklade funktioner för att Big Science ska kunna verka på ett mer effektivt sätt.

Webbkoncept & design

I samarbete med Big Science tog INKA fram ett nytt grafiskt koncept för webbplattformen som på ett enkelt sätt navigerar besökaren genom de val som måste göras. Hemsidan innehåller ett omfattande nyhetsflöde vilket kräver en tydligt visuell hierarki.

Databasdrivet upphandlingsregister

Hjärtat på hemsidan är registret för att visa olika upphandlingar. Här publiceras de aktuella upphandlingarna i datumordning från de big science-anläggningar som Sverige är med och investerar i. För att åstadkomma detta har det gjorts en koppling mot deras CRM-system.

Aktuella upphandlingar på Big Science

Ovan: Register med aktuella upphandlingar där besökaren får en överblick över vilka möjligheter som finns.

Kalendarium

För att kunna visa en rad olika evenemang som är kopplade till Big Science fick vi utveckla en specialanpassad upphandlingsmodul som är integrerad mot de andra delarna av sidan.

kalendarium på big science hemsida

Ovan: Kalendariet på Big Science Swedens hemsida.

Medlemsansökan

För att kunna värva nya medlemmar på ett enkelt sätt har vi även byggt en central medlemsansökan på webben där potentiella företag kan ansöka om medlemskap.  

pelleSM.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Pär Holmgren

VD och projektledare

pelle@inka.se

070 317 39 52