Kund:

BIOS

Lanserad 2022

Nyckelord:

Hemsida, ÅF e-handel, NopCommerce, Design

Vårt uppdrag:

Att ta fram en modern och strukturerad e-handel som lyfter fram BIOS olika varumärken och produkter på ett effektivt sätt.

Resultat:

En effektiviserad kundresa för både slutkund och butiker som även möjliggör effektiviserad försäljning och administration.

Med vår nya e-handel ser vi fram emot att öka både försäljning och servicegrad gentemot våra kunder. INKA har hjälp oss med en modern och genomtänkt struktur som förenklar vårt arbete intern. Genom detta hoppas vi också kunna bearbeta nya kunder och marknader. Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med INKA även nästkommande år.  

Per Westerlund
VD, BIOS

Projektets omfattning

En B2B e-handel som riktar sig till butiker och återförsäljare runt om i Sverige. Återförsäljarna får unika konton där de kan lägga beställningar av sortiment inom fiske- och friluftsprodukter. Lösningen är tänkt att fungera lika bra om du står i en butik eller sitter hemma i soffan. Syftet är att effektivisera försäljningen så att BIOS ökar servicegraden till befintliga kunder.

Beställningsflöde kopplad till unika kundkonton

E-handeln är byggd enligt en struktur där sortimentet anpassas efter kundens konto och om den är inloggad. Genom detta kan BIOS både visualisera sortimentet till slutkund utan pris, men även med pris och unikt artikelnummer till deras återförsäljare. 

Mobilanpassat beställningsflöde

Beställningsflödet fungerar optimalt oavsett vilken enhet som kunden besöker e-handeln med. Varje del i flödet är mobilanpassad så att kunderna enkelt kan beställa via sin mobiltelefon, även om de står i en butik eller mässa. Genom detta kan e-handel bli ett säljstöd under dygnets alla timmar hos en målgrupp som har begränsat med tid.

hemsida mobilanpassad

Ovan: Genom att hela beställningsflödet är anpassat för mobilen kan vi nå kundgruppen oavsett var de befinner sig

Automatgenererat beställningsunderlag​

Vi beställning finns ett automatiserat flöde för hur underlaget ska struktureras. Genom detta automatiseras stora delar av processen och effektiviserar det interna flödet.   

Rörlig material

Hemsidan och e-handel är uppbyggd med både bilder och rörligt material. Genom detta är syftet att engagera kunderna så att BIOS kan öka försäljningen i alla led.

Filtrering sökfunktion utifrån produkttyp & varumärke

Med tusentals produkter är en avancerad filtrering och sökfunktion av stor vikt då målgruppen ofta eftersöker en specifik produkt. Med denna struktur blir det både enkelt för BIOS och slutkunderna att hålla kolla på relevanta produklter 

_G1A0328_new.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Linus Ritter

Digital specialist

linus@inka.se

073 438 25 83