Kund:

Mashie
Lansering 2018

Nyckelord:

Omprofilering, mobile first, Umbraco, grafiskt koncept

Vårt uppdrag:

Att skapa en ny grafisk profil samt en modern webplattform

Resultat:

Ett unikt visuellt koncept och en dynamisk hemsida på flera olika språk

Omprofilering och hemsida i Umbraco

Mashie skapar framgångsrika kök genom att leverera online-baserade stödsystem till storkök och restauranger. Systemen gör allt från att kalkylera optimerade menyer och måltider till att analysera svinn och klimatdata. Allt för att skapa ett mer effektivt kök som både tar hänsyn till gäster, plånbok och miljö.

Med nytt bolagsnamn ville vi ta ett avstamp med en ny grafiska profil och webbplats. INKA hjälpte oss att ta ett helhetsgrepp kring vår kommunikation och efter en intensiv process hittade vi rätt i ett visuellt koncept som var mycket enkelt att lyfta över på både hemsida och i andra kanaler som t.ex. mässmaterial. Tillsammans med INKA hoppas vi fortsätta vår digitala resa då vi tror det kommer utveckla vårt bolag på flera plan.

Marknad, Mashie
Sandra Vindehav

Projektets omfattning

Omfattningen av projektet sträckte sig hela vägen från en ny grafisk profil till en webbplattform på tre språk. Fokus låg på att skapa en visuell identitet som kändes modern och som fungerade optimalt i olika plattformar.

Ett ny grafisk profil

Mashie har en historia med olika bolag från olika länder och med den nya grafiska profilen ville man hitta en gemensam identitet som talade ett gemensamt språk. I detta arbete innefattades färgval, bilder med koncept, logotyp, fonter m.m.

Omarbetning logotyp

Den största delen i det grafiska arbetet låg i att ta fram en ny logotyp som både kändes nyskapande men ändå förmedlade företagets själ. I den visuella utformningen jobbade vi mycket med att hitta en balans mellan ett abstrakt och bildligt uttryck. I detta arbete blev ”tallriken” en central symbol som både fick visa på företagets slutleverans och dess förmåga att kunna erbjuda olika val till sin slutkund.

Hemsida i Umbraco

När Mashie skulle välja CMS föll valet på Umbraco. Ett stabilt och lättadministrerat CMS som fungerar optimalt i Microsoftmiljö.

Webbplats på flera språk

Då Mashie jobbar på hela den nordiska marknaden var språkval ett krav på hemsidan. INKA har byggt upp unika strukturer för varje språk som är optimerade för Google.

Kundsida med felrapporter

Hemsidan riktar sig både mot nya och befintliga kunder och detta fick tas hänsyn i både design och den tekniska processen.

Produktmodul

En viktig del i den nya webbplatsen är att på ett tydligt och flexibelt sätt visualisera Mashies olika ”add-ons”. För att lyckas med detta byggde INKA en specialanpassad modul som genom enkel administrering kan publicera ”add-ons” på olika delar av hemsidan.

Leads-generering

Hemsidan har som syfte att sprida och bidra till ökad kunskap hos Mashies kunder och aktiva inom branschen. INKA har byggt en rad olika formulär som hanterar allt från intresseförfrågningar till anmälningar till event. Genom detta kan Mashie upprätta dialog med kunden genom olika kanaler.

Anpassning GPDR

Hemsidan är anpassad enligt GDPR med Dataskyddspolicy samt SSL för optimal säkerhet för kunden.

 

_G1A0328_new.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Linus Ritter

Digital specialist

linus@inka.se

073 438 25 83