Vårt uppdrag:

Skapa en lättnavigerad hemsida där besökarna smidigt hittar informationen de söker oberoende av plattform.

Resultat:

En modern hemsida som enkelt kan användas av TrelleborgsHems olika målgrupper och som ökar servicegraden samt kundnyttan.

Ny hemsida till TrelleborgsHem

AB TrelleborgsHem ägs av Trelleborgs kommun och har sedan 1950-talet försett kommuninvånarna med bra boenden som är tillgängliga för alla. Nästan 70 år senare är målet fortfarande bättre och mer hållbara hem för alla, och idag äger och förvaltar man över 2000 lägenheter, 111 lokaler och 327 garageplatser i Trelleborg, Anderslöv, Smygehamn, Serresjö, Klörup och Skegrie. Dessutom gör man stora satsningar på att minimera sin miljöpåverkan, t.ex. är all energianvändning sedan 2018 klimatneutral.

Genom att dela upp ett projekt i flera steg finns det många fördelar för kunden. Först fokuserade vi på att få över befintligt material i ett modernt CMS som även TrelleborgsHems kunde administrera. När detta första steg hade landat hos den interna organisationen kunde vi tillsammans lyfta perspektivet och titta på förbättringar som optimerade den digitala kundresan för hyresgästerna ytterligare. Genom detta arbetssätt får man en hemsida som utvecklas över tid och det ger oftast ett bättre slutresultat.  

Sabina Ovallius Holmgren
Strateg och projektledare, INKA Interactive

Om projektet

När projektet startade hade TrelleborgsHem nyligen gjort om sin grafiska profil och den gamla hemsidan var svårnavigerad både för besökare och administratörer. Möjligheterna för TrelleborgsHem att själva ändra innehåll var små och sidan var heller inte responsiv, vilket tillsammans med den otidsenliga designen drog ner besöksupplevelsen. Däremot var sidan full av bra information för boende och för potentiella hyresgäster. Därför delades projektet upp i olika delar.

Ny webbplattform

I steg 1 flyttades all relevant information från den gamla sidan till den nya. Genom den nya responsiva designen och med relevanta bilder visualiserades informationen på ett mycket mer pedagogiskt sätt för besökaren. För den interna organisationen öppnades möjligheten upp att administrera innehållet på hemsidan vilket skapade nya perspektiv kring hur det skulle vara strukturerat.  

Förbättrad kundresa

I steg 2 lyftes perspektivet kring hur vi kunde förbättra den digitala kundresan ytterligare. Den befintliga informationen var skapad utifrån en gammal struktur men genom den nya hemsidan skapades nya möjligheter med ett modernare perspektiv.

Ikonstruktur

För att göra det tydligare för hyresgästerna togs det fram en rad olika ikoner som symboliserade olika funktioner och delar av verksamheten. 

Ikoner på TrelleborgsHems hemsida

Ovan: Ikoner som tydliggör olika delar på hemsidan.

Mobile first

En stor del av besökarna kommer från mobila plattformar och därför har man prioriterat design som gör det enkelt att navigera hemsidan från mobilen. 

TrelleborgsHem på mobilen

Ovan: Besökarna på TrelleborgsHems hemsida hittar smidigt den information de behöver på mobilen.

Tonalitet bilder

Som Sveriges sydligaste kommun kan man både erbjuda kustnära boende och böljande slätter. Detta måste kommuniceras på ett bra sätt och en del i detta har varit att ta fram ett bildmaterial som har rätt tonalitet och känns lokalt. 

Digitalt nyhetsbrev

För en mer löpande dialog med hyresgästerna krävs modernare sätt att kommunicera och därför ville TrelleborgsHem satsa på digitalt nyhetsbrev. Utifrån det visuella konceptet på hemsidan tog INKA fram nyhetsbrevsmallar i samma stil.

Design "Mina sidor"

För att skapa en sömlös kundresa måste hyresgästerna känns igen sig hela vägen. Därför påbörjades ett projekt för att skapa en mer enhetlig design av "Mina sidor" som samstämmer med hemsidan.   

pelleSM.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Pär Holmgren

VD och projektledare

pelle@inka.se

070 317 39 52