Kund:

Avfall Sverige

Lansering 2022

Nyckelord:

Hemsida, webbdesign, SEO, specialutveckling, Umbraco, Tillgänglighetsanpassning

Vårt uppdrag:

Att ta fram en ny och moder webbplattform som är användarvänlig för medlemmarna

Resultat:

Avfall Sverige företräder samtliga 290 kommuner i Sverige och tillfrågas ofta som remissinstans och bidrar aktivt med synpunkter inför politiska beslut genom sina remissvar. Avfall Sverige har löpande kontakter med riksdag och regering samt med ett flertal myndigheten i frågor som rör avfallshantering och återvinning. Utöver med remissvar bidrar Avfall Sverige även med yttranden i olika frågor som rör branschen. Under 2022 valde organisationen att tillsammans INKA utveckla sin webbplattform som är en central del i kommunikationen med deras medlemmar.

"Vi på Avfall Sverige behövde en ny webbplats vars främsta uppgift ska vara att våra medlemmar lätt ska hitta det de söker, för att enklare kunna utföra sitt arbete. Men sidan ska också bidra till att minska avfallet mot vår vision ”Det finns inget avfall”. INKA har varit lyhörda för våra behov och utvecklat en sida som är lätt att hitta på, där medlemmarna får snabb hjälp och som är väldigt snygg. Vi och våra medlemmar är mycket nöjda med hur webbplatsen blev och hoppas på fortsatt utveckling tillsammans med INKA."

Josefin Lindh
Kommunikatör, Avfall Sverige

Projektets omfattning

Utgångspunkten för projektet var att flytta en omfattande hemsida i TYPO3 till en modernare lösning i Umbraco. I samband med denna flytta reviderades också design och informationsstrukturen samt en rad funktioner uppdaterades. Syftet var att skapa en mer lättanvänd webbplats för både medlemmar och organisation.

Webbkoncept & design

INKA tog fram ett nytt grafiskt koncept för webbplattformen som på ett enkelt sätt navigerar besökaren genom den djupa struktur som finns på hemsidan. Hemsidan innehåller en rad omfattande informationsflöden där användarupplevelsen måste beaktas. 

Ovan: En viktig del i projektet var att ta fram ett Utbildningskalendarium som är sökbart och lättadministrerat 

Utbildningsdatabas

En stor del av Avfall Sveriges arbete går ut på att utbilda sina medlemmar i en rad olika frågor. Därför är en central databas för utbildningar en viktig del i arbetet att göra webbplatsen ännu mer relevant för medlemmarna. INKA specialutvecklade ett register där Avfall Sverige själva kan lägga upp utbildningar av olika slag och omfattning.

 

Dokumentdatabas

För att kunna visa en rad olika dokument som är kopplade till Avfall Sveriges arbete fick INKA special utveckla en dokumentmodul som kan hantera remissvar m.m. 

Medlemssidor

En viktig del för att kommunicera med sina medlemmar för Avfall Sverige är inloggningsskyddad sidor där mer djupgående material kan distribueras. Vi utvecklade både inloggningsfunktion och dokumentstruktur för nedladdning och köp.

pelleSM.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Pär Holmgren

VD och projektledare

pelle@inka.se

070 317 39 52