Hemsida till fastighetsbolag

Med 20 års erfarenhet har INKA tagit fram en rad olika hemsidor och digitala lösningar till ett flertal fastighetsbolag. Fastighetsbranschen har generellt en rad olika digitala utmaningar där vi skapat lösningar för många av dessa på webben. Ofta efterfrågas en omfattande webbplats som kräver en dynamisk sidstruktur som ändå uppfattas som enkel och pedagogisk för hyresgästen. En annan viktig del är att skapa en sömlös resa mellan hemsidan och andra system i form av ”Mina sidor” m.m. Med bakgrund av detta har INKA tagit fram ett flexibelt koncept för webbplats till fastighetsbolag som vi kan designa helt unikt för varje kund. Exempel på vad vi kan erbjuda er:

Generell ”know-how” för hur fastighetsbolag ska kommunicera digitalt

Vi på INKA har bred kunskap kring digital kommunikation och hur företag strategiskt ska kommunicera. För fastighetsbolag kan målsättningar variera beroende på bolagets struktur men långsiktighet och tydlig kommunikation är ofta centralt. Det handlar också ofta om att tillgodose behov för olika målgrupper, såsom hyresgäster, aktieägare, kommuner, personal m.fl.

Flexibel hemsida

Denna hemsidelösning är anpassad efter behov som fastighetsbolag har i form av en omfattande struktur och informationsflöden. Med vårt koncept har vi samlat en rad olika mallar som är anpassade att t.ex. visualisera bostadsområden eller nybyggnadsprojekt så att besökaren lätt kan navigera bland dessa.

Smarta lösningar för information till hyresgästen

En viktig bit för fastighetsbolag är ofta en löpande dialog med hyresgästen inom en rad olika områden. Vi har tagit fram olika lösningar på detta i form av t.ex. FAQs eller sökfunktioner där hyresgästen eller andra intressenter lätt kan hitta den information de söker.

Integration mot fastighetssystem

Ofta sitter fastighetsbolag i en rad olika system och man vill gärna visualisera delar av sitt bestånd på hemsidan. INKA har byggt en rad olika kopplingar mot system som FAST2, Vitec, Husar m.fl. vilket ofta underlättar då man slipper dubbelarbete.

Sömlös kundresa

I de fall det inte går att integrera externa system har INKA god vana av att gå in och grafiskt anpassa andra system så att de upplevs integrerade med hemsidan. Detta är viktigt då man inte vill skapa förvirring hos kunden genom att de hoppar mellan olika system som ser olika ut.

IR-sidor

Många fastighetsbolag är noterade och vi kan erbjuda en smidig grundmall för integrerad IR-sida på hemsidan där man kan publicera all ekonomisk information.

Mobile-first

Att våra hemsidor ska fungera i alla plattformar är en självklarhet. Vi tar fram responsiva mallar där vi utgår från hur er målgrupp agerar i olika plattformar. Vanligast idag är att mest trafik kommer från mobilen och då utgår man från detta gränssnitt.

Digitalt nyhetsbrev

En löpande kommunikation med hyresgästen har många fördelar. Vi har tagit fram mallar för digitala nyhetsbrev som är speciellt anpassade för fastighetsbranschen.

Behöver ni hjälp med en ny hemsida?

Om ert fastighetsbolag söker en ny digital kostym träffas vi gärna och diskutera hur vi kan hjälpa er. INKA har bred erfarenhet av digital närvaro på webben och kan guida er till rätt lösning utifrån era förutsättningar. Vi kan följa er hela vägen från analys och design till produktion och förvaltning. Vi vill vara er långsiktiga partner med gemensamt fokus att utvecklar er digitala närvaro för att möta framtidens krav.