Content Marketing

Syftet med content marketing är att skapa ett relevant, intressant och roligt innehåll för besökaren. Tanken bakom innehållet i texterna ska i längden vara att fånga upp och inspirera kunder, nya som återkommande. Genom att skriva engagerande texter som ger kunden en positiv bild av företaget blir de mer benägna att handla av ditt företag.

Content marketing är verkligen inget nytt, att ha relevant och intressant innehåll har alltid varit viktigt. Idag är största delen av content marketing fokuserad på digitalt innehåll. Bra och relevant innehåll på hemsidan är även ett effektivt verktyg för att komma högre upp i Googles organiska sökresultat.

För att få stor spridning av innehållet på sin hemsida är det bra att få folk att dela det i sociala medier, på bloggar och liknande. Att bygga länkar till sin hemsida är ytterligare en sak som är meriterande ur ett SEO-perspektiv.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer!