Vår process

I en värld full av digitala möjligheter strävar INKA alltid efter att uppnå affärsnytta för ert företag. För att lyckas med det krävs en genomarbetad process där slutanvändaren alltid står i fokus, och efter 20 år vet vi hur man lyckas.

1. Strategi och analys

Innan projektstart analyserar vi era behov utifrån väl beprövade metoder. Detta arbete ska leda fram till en tydlig strategi vars primära mål är att öka företagets affärsmöjligheter genom digitala insatser.

2. Koncept och design

När förstudiens resultat är klart är det avgörande att hitta ett koncept som möjliggör uppfyllandet av målen. Detta görs med hjälp av grafiska element, funktioner, copy, idéarbete m.m. Centralt är att detta arbete görs utifrån organisationens affärsmässiga arbetssätt så att resultatet stämmer väl överens med den dagliga kommunikation som företaget sänder ut.

3. Produktion

I detta skede bygger vi webbplatsen efter överenskommen design och sedan bygger vi alla moduler som vi sedan installerar i webbplattformen.

4. Lansering och förvaltning

Lansering av en ny webbplattform eller annan digital lösning ska alltid ske under rätt förutsättningar med en genomarbetad produkt där risken för felaktigheter är minimerade. Efter lansering påbörjas det löpande arbetet där regelbundna resurser måste tillsättas om man ska nå den maximala potentialen för hemsidan.