SSL (HTTPS) till din webbplats

SSL är en säkerhetsstandard som används för att kryptera information som skickas mellan olika enheter, till exempel en webbläsare och en webbsida. Krypteringen gör datan oläslig tills att den nått mottagaren. Sedan oktober 2017 har Google tydligare tagit ställning mot osäkra domäner på hemsidor och straffar dessa med varningsmeddelanden och sämre placering i de organiska sökresultaten.

Trygghet och bättre sökmotorsoptimering

SSL-certifikat signalerar trygghet. De flesta webbläsare varnar numera för okrypterade sidor, som exempel med en röd varningstriangel. Få kunder vågar lämna sina betalkortsuppgifter på en sådan sida.

En annan viktig aspekt är att Google prioriterar SSL-certifierade sidor i sina sökresultat. Ett certifikat kan därför göra att fler kunder hittar till din webbplats.

Vad innehåller SSL-certifikatet?

  • Företagets namn och adress
  • Certifikatets giltighetstid
  • Namnet på bolaget som utfärdat certifikatet

Hur SSL-certifierar jag min webbplats?

SSL-certifikatet ska utfärdas av en oberoende part. Certifikatet måste sedan implementeras på din server, vilket vi som webbyrå kan hjälpa dig med.

Extra viktigt att SSL-certifiera din webbshop

SSL-certifiering är i det närmaste obligatoriskt för en webbshop, som är beroende av att såväl signalera trygghet som av att synas i konkurrensen. Ett SSL-certifikat visar att din webbshop är en säker plats att handla på där man måste hantera känslig information såsom namn, e-post-adresser och betalkortsinformation. SSL krypterar denna information innan den skickas över internet. Ett SSL-certifikat garanterar att ingen utomstående kan lyssna av kommunikationen mellan kundens dator, din webbsida och de betallösningar som webbsidan använder sig av.