6 tips för att lyckas med din hemsida vid en börsintroduktion/IPO

Att ta sitt företag till börsen är en allt mer växande trend. Genom att tillföra externt kapital skapas förutsättningar för en fortsatt tillväxtresa. IPO som står för, Initial Public Offering, är ofta en lång och komplex process där det finns många regulatoriska faktorer att ta hänsyn till. Även om det är mycket administration som händer bakom kulisserna får man aldrig glömma bort kommunikationen med sina potentiella investerare. För en lyckad IPO är inte slutet på något, utan oftast ett avstamp mot en ny era i bolagets historia med positiv tillväxt. Som experter på digital IR-kommunikation sammanställer vi därför några tips kring vad som kan vara viktigt att tänka på vid en IPO och den digitala kommunikationen kring det.

1. Bestäm hur er IR-kommunikation ska förhålla sig till din marknadskommunikation

När man blir ett noterat bolag på en börs eller annan typ av marknadsplats får man plötsligt en ny målgrupp i sin kommunikation, aktieägare. Företaget går från att vara privat till publikt vilket innebär att de nya ägarna kräver löpande kommunikation kring verksamheten och hur det går. Därför är det viktigt att bestämma hur din finansiella kommunikation ska förhålla sig till bolagets övriga marknadskommunikation då det oftast är olika målgrupper. Oftast väljer man en separat IR-hemsida då företagets kunder inte är intresserade av hur aktiekursen går. Den finansiella informationen finns då på en separat flik på hemsidan och gärna med en lite annorlunda design. I vissa undantag om det t.ex. handlar om ett investmentbolag kan den finansiella kommunikationen vara så central att den är relevant på förstasidan.

2. Pressmeddelande är den centrala delen i din kommunikation

Inledningsvis kommer pressmeddelanden vara den primära kommunikationskanalen till era nuvarande och potentiella aktieägare. Därför är det viktigt att man lägger mycket energi på denna del så att den blir lätt att hitta och tydligt vilka pressmeddelanden som är regulatoriska och icke regulatoriska. Detta flöde kan med fördel både läggas på er vanliga hemsida och startsidan för er finansiella kommunikation. Detta då denna kommunikation kan vara relevant för flera målgrupper och det skapar bra publicitet när det kommer positiva pressreleaser. Ett bra tips är att fullintegrera era pressreleaser så att man stannar på hemsidan när man klickar på dem och inte skickas iväg till extern sida.

Tips för att lyckas med pressmeddelande IR
Ovan: Genom att filtrera pressmeddelande kan rätt målgrupp hitta rätt information enkelt

3. Ha koll på checklistan kring vad som behöver vara med på er IR-hemsida

Här presenterar vi en allmän checklista, men kolla alltid med er rådgivare eller certified advisor för att säkerställa vilka krav som gäller vid just er notering.

Följande är krav

 • Bolagsordning som anger ramarna för verksamheten. 
 • Finansiella rapporter sedan minst 5 år.
 • Företagsbeskrivning och memorandum vid IPO. Glöm ej disclaimer kring regulatorisk information.
 • Information om styrelsen. Gäller relevant information kring deras bakgrund m.m. Ange också om de är oberoende eller äger aktier. 
 • Information om ledningen och dess kompetens samt bakgrund.  
 • IR-kontakt. 
 • Pressmeddelande sedan minst 5 år.
 • Certified Adviser
 • Information om aktien. Handelsplats, ISIN-nummer, antal aktier m.m.
 • Finansiell kalender

Rekommenderat  

 • Information om största ägare
 • Graf som visa aktiens utveckling över tid
 • Aktiekalkylator

4. Välj rätt system för din IR-kommunikation

Kraven blir högre och högre kring hur marknaden vill ta del av finansiell information. Därför är det viktigt att satsa på moderna system som underlättar i arbetet med kommunikationen. Vi rekommenderar allt som oftast Modular Finance som leverantör då de är specialister på digitala produkter för noterade bolag. Det första IPO-bolag behöver säkerställa är samtida publicering av sina pressmeddelanden, vilket deras tjänst MFN är byggd för. För övriga delar till IR-hemsidan finns deras tjänst Datablocks där bolaget väljer fritt mellan olika datamoduler som uppdateras löpande och automatiskt. Efter notering rekommenderar vi även att ha en digital loggbokstjänst för att hantera insynsinformation, för att minska denna administrativa börda och säkerställa regelefterlevnad..

Vid en IPO kommer väldigt många investerares första intryck av bolaget vara IR-hemsidan och era pressmeddelanden. Därför är det viktigt att IR-hemsidan är enhetlig med ert varumärke, innehåller korrekt och uppdaterad information samt finns på plats redan innan notering för att kunna fånga upp ett bubblande intresse. En nyckel till framgång är att vi får jobba nära webbyrån för att säkerställa en smidig integration, samt ansvarar för data och funktionalitet löpande. Att ha användarvänliga och trygga system frigör resurser för att kunna fokusera på att göra en bra IPO och på att driva verksamheten framåt.

Jenny Borg, Modular Finance

5. Satsa på mobilen

Idag sker majoriteten av all internettrafik via mobilen och detta gäller även finansiell kommunikation. Utgå inte från att dina viktigaste intressenter sitter på en stor skräm i ett finanskvarter. Utan många av de populära aktierna har en stor skara småsparare som följer dem via kanaler som Twitter, Avanza och Nordnet. Dessa plattformar är designade enligt ”mobile first” upplägg där det fokuseras på den viktigaste informationen. Se till att din hemsida är designad enligt samma princip så att det blir en sömlös användarresa som går mellan olika kanaler. 

6. Ha en strategi för att skaffa fans redan vi IPOn

För att ett företags aktie ska bli framgångsrik krävs olika komponenter. Dels handlar det om de finansiella resultat som skapas i verksamheten. En annan viktig komponent är att få en följarskara som tror på bolaget i vått och torrt. För att få detta bör du satsa på trovärdig kommunikation och storytelling. Era aktieägare ska alltid kunna lita på vad ni kommunicerar men det är också viktigt att bygga en vision och story kring bolaget. Hitta tidigt vad som är unikt med ert bolag och låt det genomsyra kommunikationen i alla kanaler. Idag tar många del av livestreamade event via hemsidan och andra digitala plattformar och även där är det viktigt att kommunicera med självförtroende. 

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.