Konvertering

Konvertering innebär att en besökare på din webshop eller webbsida utför en önskvärd aktivitet. Det kan handla om att köpa en vara, fylla i ett formulär eller ta kontakt med ditt företag.

För en webshop är förstås den viktigaste typen av konvertering att besökaren faktiskt köper något. I genomsnitt har webbutiker en konverteringsgrad på 1-2%, vilket innebär att de har 1-2 betalande kunder per 100 besökare. Låter det lågt? Tänk då på att en webbutiks intäkter kan fördubblas om ytterligare en procent av besökarna fullföljer ett köp. Att optimera konverteringsgraden är en komplex process eftersom konverteringen påverkas av så många olika faktorer, till exempel webbsidans design och vad det finns för produktutbud. Det har också stor betydelse vilken typ av besökare du har.

Webbanalys

Konverteringsgraden bestäms genom att ta reda på hur många personer som besöker din webbsida under en tidsperiod och jämföra med försäljningen (eller annan önskvärd aktivitet) under samma tid. Enbart denna siffra säger dock inte tillräckligt mycket om hur bra din webbsida fungerar. För det krävs en ingående webbanalys som tar ett helhetsgrepp om vilka dina besökare är och hur de interagerar med webbsidan.

Vilka är dina besökare?

Konverteringsgraden kan variera mycket beroende på vilka som besöker din webbsida. En webshop med dyra och fina produkter kan till exempel ha många ‘fönstershoppare’ - besökare som tittar på produkter utan att ha för avsikt att köpa något.

Det spelar också roll varifrån besökarna kommer. Har de hittat till din webbsida genom Google, genom att klicka på en annons eller har de skrivit in adressen direkt i webbläsaren?

Hur väl fungerar din webbsida?

Det är viktigt att webbsidan är tydligt uppbyggd så att besökaren direkt hittar det han eller hon söker. Originella designlösningar kan vara en nackdel om kunden inte förstår hur navigationen fungerar. Undvik komplicerade mellansteg, till exempel långa formulär som ska fyllas i. Produkter ska ha en tydlig ‘Köp’-knapp nära till hands varje gång de syns på bild.

Ger din webbsida ett trovärdigt intryck?

Många faktorer påverkar om kunden uppfattar din webbsida som trovärdig, till exempel professionell design och korrekt språkbruk. Något annat som ökar tryggheten är att det finns namn och kontaktuppgifter på ansvariga personer, gärna med en bild. All viktig information ska finnas lättillänglig så att besökaren vet hur t.ex. returer fungerar. Positiva kundrecensioner är förstås det bästa sättet att förmedla förtroende. Om du har nöjda kunder, låt dem ge dig referenser som du kan visa upp på webbsidan.

Har du många övergivna kundkorgar?

Ett vanligt fenomen hos webbutiker är att en kund fyller sin varukorg och fortsätter till kassan men inte avslutar betalningen. Detta kan ha många orsaker. Tyckte kunden att frakten var för dyr? Saknas något vanligt betalningsalternativ? En annan anledning kan vara att kunden jämför totalpriset hos olika butiker samtidigt och har hittat ett billigare alternativ. Det kan också vara så att kunden hade en fråga och inte fick tag på kundtjänst.

A/B-test

En erfaren webbanalytiker kan hitta problem med en webbsida och utforma lösningar. För att verkligen testa effekten av en förändring kan man också göra ett så kallat A/B-test. Det innebär att två olika versioner av din webbsida testas för att avgöra vilken som har den bästa konverteringsgraden.