4. Vi lanserar och förvaltar er hemsida gemensamt

Vi på INKA ser det som att det stora jobbet börjar efter att en webbplattform har lanserats. Vi ser inte en hemsida som ett statiskt fenomen utan som något som ständigt är i rörelse och förändras med dess omvärld.

Lansering 

Lansering av en ny webbplattform ska alltid ske under rätt förutsättningar med en genomarbetad produkt där risken för felaktigheter är minimerade. Lanseringen sker tillsammans med hela projektgruppen under strikt övervakning. Vid detta skede har ni som kund också fått utbildning på systemet så att ni har möjlighet att förstå och hantera de situationer som dyker upp när sidan bli levande. Efter lansering utvärderas också hela projektet tillsammans med projektgruppen för att dra gemensamma lärdomar om framtiden.  

Förvaltning

Alla delar av en affärsverksamhet behöver löpande resurser, likaså en webbplattform. För att man ska nå den maximala potentialen av en digital investering krävs löpande förvaltning för att optimera en hemsida. I detta arbete förekommer sökmotoroptimering, analys av statistik, utveckling av grafiska element, nyhetsbrev, kampanjer m.m.