1. Strategi och analys för din webb

För att maximera affärsnyttan med era investeringar är ett arbete med strategi och analys alltid väsentligt.

Strategi/Analys

Innan projektstart analyserar vi era behov utifrån väl beprövade metoder. Detta arbete ska leda fram till en tydlig strategi vars primära mål är att öka företagets affärsmöjligheter genom digitala insatser. 

Förstudie enligt INKA

För att maximera affärsnyttan med er investering är det avgörande att redan i ett tidigt skede ta fram en förstudie tillsammans med INKA. Detta för att kartlägga de avgörande faktorer som finns för ett lyckat projekt. Exempel på frågor vi försöker besvara är:

  • Primära syften och mål med webbplatsen utifrån er affärsmodell
  • Vad finns det för unika säljfördelar att lyfta fram
  • Målgrupper för webbplatsen
  • Vad ska era målgrupper veta, känna och göra när de besöker hemsidan
  • Navigeringsstruktur
  • Analys av de viktigaste sökorden
  • Innehåll och funktion

I ett arbete som detta är det viktigt att utmana organisationens egna föreställningar och inte fastna i ett ”inifrån och ut perspektiv”.  Det handlar om att hitta en balans mellan den interna kulturens behov och förväntningar, samt att motsvara den externa målgruppens efterfrågade krav.