2. Vi skapar ett koncept och en design

INKAs arbete med webbdesign och dess koncept utgår alltid från en kreativ process som är starkt förankrad med organisationens identitet och affärsmål. Vi söker inte det mest extrema, utan det som på ett långsiktigt och trovärdigt sätt visualiserar företagets värdegrunder och affärsmodell.

Koncept

När förstudiens resultat är klart är det avgörande att hitta ett koncept som möjliggör uppfyllandet av målen. Detta görs med hjälp av grafiska element, funktioner, copy, idéarbete m.m. Centralt är att detta arbete görs utifrån organisationens affärsmässiga arbetssätt så att resultatet stämmer väl överrens med den dagliga kommunikation som företaget sänder ut.

Design

I denna fas formas tidigare konceptidéer till strukturerad design. Design är ett brett begrepp som innefattar allt från interaktionsdesign, visuell design, systemdesign m.m. Alla dessa perspektiv ska balansera mellan slutanvändarens ”usability-behov” och organisationens kommunikationsplan.