Förstudie till en hemsida

Är det dags att uppgradera och förnya er hemsida eller webbplats? I genomsnitt brukar företag uppdatera sin hemsida var tredje år. Den generella trenden går mot att ständigt uppdatera sin hemsida med mindre förändringar. Detta för att inte ta för stora steg och för att kunna testa sig fram kring vad som fungerar för målgruppen. Men då teknik och design utvecklas hela tiden krävs det att man då och då gör en mer omfattande uppdatering av sin hemsida. Detta kan kännas som ett stort steg att ta då det ofta kräver en stor arbetsinsats av företaget eller organisationen. Men om man gör förarbetet rätt så blir processen mycket mer effektiv. Teknik och design är nämligen bara en liten del av projektet och mycket av grunden läggs i förstadiet.

1. Teknisk nulägesanalys

Vad är status på er nuvarande plattform? Går den att uppgradera eller krävs det att man bygger om allt helt och hållet? Bara för att det går är det inte säkert att det är klokaste valet. Ibland kan det gå lika snabbat att flytta över befintligt material till en ny plattform. Om ni väljer en ny plattform, vilken ska det så fall vara? Väljer ni open source eller ett licensbaserat system?

2. Målgruppsanalys

Vem är det som ska använda hemsidan och vad är det primära syftet med den? Det är viktigt att man sätter upp tydliga mål för en hemsida för att kunna mäta resultatet av den. Ett tips är att skapa exempel på personas med en kundresa på hemsidan. Ett exempel: VD X går in på hemsidan och söker efter en viss typ av information. Hur ser dennes flöde ut och vad blir konverteringen? Ringer personen en säljare eller laddar ner ett whitepaper? Alla hemsidor har mer eller mindre ”heta” målgrupper och där är det viktigt att göra alternativa val på kundresan, dvs. hur kan utfallet skilja sig. Använd gärna verktyg som Google Analytics m.m. som stöd för din analys. 

3. Sidstruktur

Hur ser nuvarande sidkarta ut? Ska den expanderas eller krympas? En sida som funnits under en längre period blir ofta full med onödig och inaktuell information. Gå igenom alla  olika sidor och markera de som ska försvinna och lägg till de som ska tillkomma på den nya hemsidan. Lås er inte heller vid den gamla strukturen då det kanske är läge att tänka nytt. Har ni olika produkter kanske de ska kategoriseras om så att det blir mer anpassat efter de lösningar som kunderna söker efter.

4. Funktionskartläggning

Vilka funktioner ska finns på den nya hemsidan? Finns några av dessa redan? Krävs det att de uppgraderas eller byggs om? Denna del är mycket viktig om man vill hålla koll på sina kostnader. Skriv ner varje funktion ni vill ha och en kravspecifikation kring hur de ska fungera. Givetvis kan ni behöva hjälp av webbyrån i denna process. 

förstudie för en hemsida

Ovan: En wireframe kan se ut på många olika sätt men viktigast är att man får en känsla för strukturen av hemsidans innehåll

5. Wireframe

Sista steget innan man går in i den visuella fasen är att man gör en wireframe. Det innebär att man gör en enkel skiss på hur man ska disponera innehållet på den kommande webbplatsen. Innan man börjar tänka på färg och form bör man nämligen strukturera upp innehållet så att man kan prioritera var saker ska ligga och hur mycket plats de tar. En wireframe görs alltid utan färg, form och bilder utan endast i en gråskala där man ser vilka element som ska vara med och hur de ska positioneras.

Slutsats

Givetvis kan denna process se olika ut beroende på hur omfattande din hemsida är, men det är bra om man reflekterar över varje steg. Viktigast är att skapa en sidstruktur och i alla fall göra ett utkast på en wireframe. Detta gör det mycket enklare för webbyrån att ge dig en tydlig offert då det blir mer klart vad som ska finnas på hemsidan och i vilken omfattning. Om din hemsida har mer eller mindre avancerade funktioner är det alltid bra att göra en kravspecifikation på dessa så att ni vet vad ni köper och hur ni önskar att slutresultatet ska bli. Finns inte detta är det lätt att man missförstår varandra och att slutleveransen inte blir enligt förväntan. En kravspecifikation gör det också möjligt för webbyrån att flagga för saker som kanske behöver tänkas om och göras på ett annat sätt.