3. Vi utvecklar er webbplats

INKA ser det som sin uppgift att tänka ett steg längre än kunden när det kommer till teknisk produktion. Det är vårt ansvar att uppmärksamma eventuella problem som kan dyka upp genom en framtida utveckling av webbplatsen.

Produktion

INKAs produktioner ska alltid vara tekniskt framtidssäkrade och ska fungera flexibelt vid förändrade behov. Vanligast förekommande är att våra lösningar byggs i .NET vilket är ett  programmeringsspråk som erbjuder teknisk stabilitet och stora möjligheter. I detta skede skapas alla moduler och installeras i webbplattformen.