Mobile First

79% av alla svenskar över 12 år använde internet i mobilen dagligen under 2016.* Utifrån de siffrorna kan man dra slutsatsen att företag måste ha en välfungerande mobilanpassad hemsida. Begreppet ”mobile first” syftar till att man först skapar en mobil hemsida där allt relevant innehåll ska finnas med. För att hemsidan sedan ska se bra ut i andra enheter skalar man upp innehållet, mindre relevanta delar kan också läggas till för att det ska se bra ut även på en stor datorskärm.

Det är alltså inte bra att utgå från en hemsida som den ser ut på en datorskärm och sedan skala ner den. Viktiga delar kan då försvinna eller bli för små och obetydliga för att fylla sin funktion på den mobila sidan. En del saker kan behöva ändras helt beroende på vilken enhet den visas på.

En sak att ha i åtanke är att mobilen generellt används främst för att söka efter information ”i farten”, medan datorn generellt används mest för att göra research kring ett större köp som en soffa eller en bil.

Att designa enligt mobile first har definitivt sina utmaningar. Vad är relevant, vad klarar man sig utan samtidigt som användaren enkelt ska kunna navigera sig på mobilsidan. Det är de två största frågorna att ta hänsyn till. Det allra bästa är att lyckas få med allt innehåll som finns på en stor skärm i alla enheter. Det ska givetvis inte vara uppbyggt på samma sätt utan anpassat efter de olika enheterna. I en mobil enhet använder användaren sina fingrar för att navigera sig på hemsidan, medan det på en dator används en mus. Slutsatsen av det är att allt som går att trycka på i en mobil måste vara anpassat för fingertryck.