DNN – Dot net nuke

DNN Software tillhandahåller världens främsta open source CMS i .NET och har bl.a. blivit utsett till det bästa open source CMS för medelstora företag. Med detta publiceringsverktyg finns möjligheten att snabbt och enkelt bygga dynamiska webbplatser.

Publiceringsverktyget är framtaget för marknadsavdelningar och eftersom inga kunskaper inom HTML eller annan teknik behövs vid uppdatering av bild och text kan alla inom en organisation bli delaktiga i det löpande underhållet. DNN är ett av marknadens mest kompletta CMS då det både är funktionellt i daglig hantering och vid utveckling av större webbplattformar och intranät där det krävs avancerad rättighetshantering. Då produkten är open source kan INKA både ta fram egna skräddarsydda moduler om det så behövs eller också köpa standardmoduler på Internet som man enkelt kan installera.

Ökat stöd för sökmotoroptimering

Med DNN kan man själv optimera varje sida genom att fylla i titel, beskrivning och nyckelord. Här är det viktigt att man är konsekvent och försöker fylla i de ord som motsvarar den aktuella sidans innehåll.

Kopplingar mot externa system

Då DNN är ett Microsoft .net-system är det väldigt funktionellt att koppla mot många externa affärssystem. T.ex. finns det inbyggt integrationer mot många av Microsofts egna system så
som t.ex. Sharepoint. INKA har kopplat Dot Net Nuke till en rad andra affärssystem så som T5, Pyramid, Nav Dynamics, Visma, Capitex, Husar m.fl.

Flera webbplatser och språk

DNN har ett utökat stöd för hantering av flera webbplatser i samma system. Man har som administratör möjlighet att bygga upp ett obegränsat antal webbplatser i systemet och knyta en webbadress till varje. Detta gör det möjligt att t.ex. bygga upp unika språkversioner av webbplatsen så att den går att t.ex. surfa på både svenska, ryska eller polska.

Flexibelt rättighetssystem

Publiceringssystemet gör det också möjligt att mycket noga finjustera rättigheterna för de skribenter som skall uppdatera systemet. Genom olika grupper kan man styra vem som får göra vad ända ner på sid- och modulnivå. Detta gör det möjligt att decentralisera informationshanteringen till organisationens samtliga medarbetare som alla har specialkunskaper inom sitt område. På så sätt undviker man flaskhalsar i informationsflödet och når ut med informationen snabbare till rätt målgrupp.

Versionshantering

Publiceringssystemet stödjer versionshantering vilket är en stor fördel på en webb med högt informationsflöde och olika administratörer. I praktiken innebär versionshantering att verktyget kan hålla reda på olika sparade versioner av ett html-stycke. Detta är till stor användning om man vill ta fram ett tidigare upplägg eller om man upptäcker felaktigheter efter att ha sparat ett html-stycke.

Mobila enheter

Sidor skapade av systemet kan per automatik läsas av de flesta mobila enheter som finns idag. Dock bör man redan i designskedet ta med denna prioritering då det är designen som i stor del påverkar hur lämpad sidan blir för en mindre skärm.