WordPress

Wordpress är ett CMS (content management system), även kallat publiceringssystem på svenska. Wordpress skapades till en början för att hantera bloggar. Syftet är att du som användare ska kunna ändra och hantera innehållet på din hemsida utan att behöva röra källkoden.

Wordpress har även en så kallad öppen källkod, det gör att vem som helst kan gå in och skapa nya funktioner som de saknar. Det gör att tjänsten hela tiden förbättras med hjälp av användarna. Förutom det finns även en hel del andra fördelar. Det kostar ingenting att använda sig av Wordpress, det som kan komma att kosta en slant är om du behöver köpa teman eller plug-ins för att hemsidan ska bli exakt som du vill. Plug-ins är olika funktioner som är skapade för att passa hemsidor byggda i Wordpress.

En nackdel med att ha en öppen källkod är att det är svårt att säkerställa kvaliteten på de olika plug-in-funktionerna. Funktionen kan vara skapad av i stort sett vem som helst, vilket gör att kvaliteten också varierar.

Om du stöter på ett problem eller inte förstår någonting, är de flesta lösningarna bara en ”googling” bort. Inlärningströskeln är också mycket låg, vilket gör att du kan komma igång med en hemsida relativt fort utan expertiskunskap.