Webbsidor

Hemsidor och webbplattformar för effektiv kommunikation

Hemsida eller webbplattform?

Oavsett om det rör sig om en webbplattform, webbdesign eller en hemsida kan vi hjälpa dig. Gemensamt för alla våra projekt är att de utgår från ditt företags behov där vi försöker utveckla er affärsprocess med digitala verktyg.

Kreativa webblösningar i olika former

INKA har bred kompetens som innefattar alla aspekter på en webbplats. Vi bygger allt från mindre hemsidor till omfattande webbplattformar. Det är dock inom det senare vår unika kompetens kommer till sin fulla rätt. Då vi alltid har som mål att våra webbprojekt ska generera ”output” vill vi alltid jobba med flera dimensioner där vi tar hjälp av alla de möjligheter som digital kommunikation erbjuder. Alla insatser ämnar till att förbättra ert företags kommunikation med sina relevanta målgrupper.

Detta kan vi erbjuda

Hemsida

Klassisk extern kommunikation via webben där fokus ofta läggs på det informativa och visuella. 

Webbplattform

En mer komplex lösning där man skapar en mer omfattande sidstruktur med funktionalitet som bidrar till affärs- och kundnyttan. 

Intranät/extranät

Intern webbplats för att lösa kommunikation mellan anställda eller kunder kring information man inte vill dela offentligt. 

Webbdesign 

Det grafiska uttrycket på webben som utvecklas från den grafiska profilen. Kan beröra allt från enskilda hemsidor till att bli ett koncernövergripande koncept.

CMS eller publiceringsverktyg

Navet i en webbplattform som ska vara dynamiskt, effektivt och tekniskt framtidssäkrat.

Kampanjsida

När det är viktigt att lyfta en speciell fråga eller produkt kan kampanjsidor vara ett effektivt verktyg, speciellt om de är integrerade med övriga webbplattformen.