Att lyckas med en Proof of Concept

När ett projekt befinner sig på idéstadiet kan det vara svårt att veta om det är värt en större investering. Är projektet över huvud taget tekniskt genomförbart - i alla fall till en rimlig kostnad? Då kan det vara lämpligt att göra en Proof-of-Concept, även kallat ”PoC”. Med detta menas en prototyp eller studie som omfattar alla viktiga funktioner. Syftet är helt enkelt att bevisa att konceptet fungerar.

Vissa definierar skillnader mellan ”PoC” och ”prototyp”. Den förstnämnda är för att bevisa att det är tekniskt och funktionellt genomförbart, den sistnämnda handlar mer om design och användarupplevelse. I denna text håller vi oss till Proof-of-Concept i vidare bemärkelse där kan kan innefatta både de tekniska och visuella utmaningarna.

När man utvecklar en Proof-of-Concept kan man tillfälligt bortse från viktiga värden som kompatibilitet för olika webbläsare och system, säkerhet, design och användarvänlighet - förutsatt att dessa inte är centrala för huvudidén. Genom att fokusera på de viktigaste funktionerna kan man lättare identifiera eventuella problem som kan vara avgörande för genomförandet. Men även s k Proof-of-Concepts kan göras i olika storlekar och här nedan visar vi på några olika varianter.

Teknisk PoC

I vissa fall kan det råda osäkerhet kring hur olika tekniska system förhåller sig till varandra och hur de går att integrera i ett flöde. Då kan det vara klokt att testa att bryta ut en liten del av den tekniska strukturen och göra en avgränsad integration. Genom detta kan man påvisa om det finns utmaningar eller om systemet är lätt att konfigurera. Den tekniska PoC:en kan också påvisa hur olika leverantörer jobbar ihop och de utmaningar som kan dyka upp där. Ett vanligt område att göra tekniska Proof-of-Concepts inom är e-handel.

User Experience PoC

När man sitter vid ritbordet kan det vara lätt att dra slutsatser kring hur en viss användargrupp beter sig. Men det är egentligen först när någon får uppleva ett webbflöde på riktigt som man kan bedöma hur det fungerar på olika målgrupper. Genom att t ex bygga en html-mockup kan man snabbt och smidigt bygga en verkligen upplevelse utan att man behöver ta hänsyn till system m.m. Ganska snabbt brukar man få en bild över hur användare hanterar webbflödet och vilka eventuella missförstånd som kan dyka upp.

Design PoC

Att prata om design kan vara en svår sak. Det är först när man ser det med blotta ögat som man kan bedöma om det känns rätt i hjärtat. Genom att visuellt rita om olika delar i en grafisk profil kan man ganska snabbt skapa sig en uppfattning om det känns rätt eller inte. När man väl känner att man är på rätt väg kan man påbörja en mer klassisk grafisk process med olika delmoment.

Slutsats

Proof-of-Concepts är ett växande fenomen men med olika definitioner. Vi väljer att ta fasta på tankesättet att testa koncept i mindre skala för att känna av hur det kan fungera i större skala. Det kan göras på en rad olika områden. Viktigast är att kunna avgränsa projektet så att det inte blir för stort, men ändå tillräckligt omfattande för att påvisa möjligheter och utmaningar med ett fullskaligt projekt. Behöver du hjälp med detta kan vi på INKA bistå med vår erfarenhet, så kan vi gemensamt sätta en ram för vilka delar som ska innefattas.