Analysera din hemsida för bättre resultat

Ett år har snart passerat och ska förpassas till arkivet. I samband med detta kan det vara klokt att göra ett bokslut över din hemsida och vad den presterat under 2018. Detta är viktigt eftersom reflektion alltid ger nya insikter och får du fram nyckeltal kan du på sikt jämföra år till år och se vilka insatser som gör skillnad. För digital kommunikation handlar väldigt mycket om volym och frekvens. Man brukar prata om en konverteringsgrad på ca 3 % och då inser man att man behöver mycket trafik in till hemsidan för att det ska genera leads.

Så hur gör man egentligen en analys på en hemsida? Det finns många varianter men i detta fall handlar det om att göra en sammanställning av data och resultat så att man på sikt kan bedöma genererat resultat av hemsidan. Nedan följer tre konkreta punkter du kan utgår ifrån.

1. Gör en allmän hälsokoll på din hemsida.

Om man arbetar aktivt med sin hemsida växer den förhoppningsvis och får mer innehåll. Detta är positivt utifrån de flesta perspektiv, men risken finns att det smyger in sig felaktigheter här och där. Exempel kan vara brutna länkar, ej komprimerade bilder, felaktiga titlar och rubriker, externa förändringar hos t.ex. Google som påverkar hemsidan negativt etc. Det finns en rad olika verktyg som analyserar din hemsida ur flera infallsvinklar. Bra exempel är vara Screaming Frog, Google Search Console, PageSpeed Insights och Lighthouse. Om man kan analysera sin hemsida genom några av dessa verktyg får man oftast bra feedback kring sånt som inte fungerar optimalt. Dock ska man vara medveten om att siffrorna ibland kan se värre ut än vad det är på grund av att dessa program gillar att varna om allt möjligt.

Analyser hemsida med Google Search Console

Bild ovan: Google Serach Console ger många bra tips kring hur din hemsida mår

2. Ta fram nyckeltal för din hemsida.

För att kunna mäta måste du definiera ett antal nyckeltal för din hemsida. Exempel kan vara: antal konverteringar via formulären, antal gånger ett visst mål uppfyllts i Google Analytics, antal besökare, genomsnittlig placering på Google, antalet indexerade sidor etc. Skapa dina egna nyckeltal som utgår från era behov. Exakt var du hittar resultatet för varje mål/nyckeltal är lite olika, men mest relevant är Google Analytics, Google Search Console samt backend på din hemsida där du kan analysera formulär m.m.

3. Analysera innehållet på din hemsida utifrån besökarens perspektiv.

Ibland kan det vara klokt att ställa sig frågan: motsvarar innehållet på min hemsida besökarnas behov? Givetvis är det svårt att ge ett enkelt svar på denna fråga, men det finns olika knep man kan ta till. Ett första steg är givetvis att fråga sina kunder om de känner att hemsidan motsvarar deras behov. Ett annat sätt är att utgå från datan i Google Analytics. Vilka är de mest besökta sidorna? Vilka sidor hänger ihop genom att de skickar trafik mellan varandra? På vilka sidor lämnar besökaren? Dessa svar finns i Analytics om du vet var du ska leta. Med detta som bakgrund kan du även fundera kring strukturen på din hemsida. Ställ dig frågan om den är aktuell utifrån dagens datum? I ett företag förändras förutsättningar och prioriteringar från år till år och det ska även anpassas på hemsidan.

Sammanfattning

Vilken nivå man vill lägga sin analys på är beroende på hemsidans omfattning och komplexitet. Om det inte är affärskritiskt att din hemsida presterar på en hög nivå kan du göra en enklare analys där du mer fokuserar på de aspekter som berör besökaren direkt, exempelvis laddningshastighet m.m. Om däremot din hemsida är avgörande för framgången i dina affärer måste du även analysera de punkter som t.ex. rör hur sökmotorerna behandlar hemsidan. När du gör din Google-analys är det klokt att skapa ett dokument som innehåller följande poster: datum, alla punkter som ska undersökas, nyckeltal för varje undersökningspunkt, siffra på hur nöjd du själv är med resultatet på varje punkt. Genom detta kan du vid en färdigställd analys sortera ditt resultat och utifrån det göra prioriteringar. Tänk även på att det vid en färdigställd analys kan vara ett bra tillfälle att sätta upp nya mål för hemsidan. Vad vill du uppnå under kommande år och hur kan du göra det mätbart? 

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss på webbyrån INKA Interactive.

Linus Holmgren

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.