INKA vinnare på Årets Byrå

Vinnarna baseras på Regis årliga bransch- och kundstudie som har genomförts för 23:e året i rad. Studien kartlägger bl.a. hur nöjda kommunikationsköparna är med sina byråer. 

Totalt har nästan 2000 kommunikationsköpare utvärderat sina byrårelationer och 250 byråer blivit utvärderade i Sverige. Årets Arbetsgivare är en parallell studie till Årets Byrå som undersöker medarbetarnöjdheten hos Sveriges byråer. Utmärkelsen för Årets Arbetsgivare delas ut till den byrå som fått det högsta totalbetyget baserat på ett antal Nöjd medarbetarindex-kriterier.

Det är med stora ära och stolthet som INKA tar emot priset som Årets Arbetsgivare. Synnerligen då vi under många år jobbat mot en kultur med "work life balance" där alla individer ska få möjlighet att utvecklar utifrån sina förutsättningar. Kanske just därför vi har väldigt låg personalomsättning med långsiktiga relationer med både medarbetare och kunder. 

 

Årets Arbetsgivare 5–15 MKR

1. INKA Interactive
2. Södra tornet
3. Nyla Design

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.