Så lyckas du med en kommunikationsstrategi

En kommunikationsstrategi är det övergripande tänket bakom hur man vill utveckla uppfattningen kring ett varumärke. Själva kärnan i varumärket är att skapa mervärde som handlar om mer än det man specifikt levererar. Men för att nå dit krävs en långsiktig och strategisk process.

Det viktigaste är att hitta en röd tråd i budskapen. En tråd som är genomgående oavsett i vilken kanal man kommunicerar. Därför måste samma strategi gå igen i alla kanaler; webb, sociala medier, nyhetsbrev, bloggar och i tryck. När man lyckas med detta får man en mer kraftfull effekt i sin kommunikation mot sina olika målgrupper, då de känner igen budskapet oavsett kanal.

Men vad krävs för att lyckas med detta? I vilken ände börjar man?

Inledningsvis bör man ställa sig följande frågor:

  • Vad är det unika med varumärket eller produkten/tjänsten/erbjudandet?
  • Lever verksamheten upp till varumärkeslöftet – både internt och externt?
  • Hur känner målgruppen för varumärket? Är det relevant för målgruppen? Kan de relatera till det?
  • Förmedlas varumärkets värderingar på ett trovärdigt och engagerande sätt i kommunikationen?

Svaren på dessa frågor mynnar ut i en varumärkesplattform där man sätter varumärkets kärnvärde, personlighet, vision/mission/affärsidé, position på marknaden, huvudbudskap, tonalitet etc.

Hur ska då detta förmedlas?

Nu arbetar man fram ett kreativt koncept innehållande både strategiska och taktiska budskap. Strategiska budskap ger kännedom om varumärket, medan taktiska budskap säljer varan/tjänsten.

Till sist sammanställs en marknadsplan som visar vilka aktiviteter som ska genomföras med syftet att uppnå fastlagda mål. I marknadsplanen definieras även kanalerna. Sedan produceras de olika enheterna enligt marknadsplanen.

Behöver du hjälp?

INKA samarbetar med the big plan. the big plan har internationell erfarenhet kring varumärkes- och kommunikationsstrategi och har genom åren jobbat med en rad olika branscher. Tillsammans tar vi ditt företag till en värld av integrerad marknadsföring – en bättre affär för din verksamhet!

Kajsa Lindh

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.