Så väljer du rätt webbyrå för webbprojektet

Är det dags att upphandla en ny hemsida? Känns det svårt att välja rätt leverantör? Att skapa och driva en webbplats är ett långsiktigt arbete som kräver en nära relation mellan kund och byrå. Det är därför extra viktigt att ni noggrant utvärderar och analyserar den partner som ni väljer för projektet. Webbyrån måste både har förståelse för den tekniska lösningen, den visuella kommunikationen samtidigt som den har förståelse för er affärsprocess. Det kan vara komplext ur många perspektiv och det kräver erfarenhet för att få den rätta helhetsförståelsen. Men om du väljer rätt byrå finns det goda möjligheter till ett lyckat projekt. Så viktiga faktorer att väga in i ert val är:

Långsiktig erfarenhet

Även om webben är en snabbfotad bransch är långsiktig erfarenhet väldigt värdefull. När möjligheterna är många är det av stor vikt att kunna avgränsa projektet och fokusera på vad som verkligen är viktigt för en lyckad slutprodukt. Att gå på den senaste trenden bara för att den är snygg kommer sannolikt inte bidra till affärsvärdet.

Branschkunskap

Vad kan den specifika leverantören om er bransch? Har den erfarenhet av liknande projekt? Med en leverantör som har detta sparar man mycket tid och kan lägga resurserna på vad som är viktigt i projektet.

Titta på mer än priset

Förstår du vad du köper? Om inte kan man lätt stirra sig blind på priset. Är du osäker på varför priset skiljer sig åt mellan olika offerter våga fråga och be företaget motivera. Våga också diskutera ambitionsnivån med den eventuella leverantören. Vad är det som kostar och var innebär det om man skruvar upp eller skruvar ner projektbudgeten?

Passar ni ihop?

Att bygga och driva en framgångsrik webb kräver en nära relation. Därför är det viktigt att du känner dig bekväm med din leverantör. Kolla gärna på personalomsättning och be om att få träffa projektgruppen innan ni bestämmer er. I ett projekt byggs det successivt upp mycket värdefull kunskap och den går förlorad om någon slutar eller bli delegerad till ett annat projekt. Så försäkra er om att även er leverantör ser långsiktigt på webbprojektet. Även om mycket går att lösa på distans idag kan det vara klokt att välja en leverantör som finns i er geografiska omnejd.

Ovan: Det är viktigt att komma förberedd när du ska ha möte med din webbyrå.

Support och eftermarknad

Långsiktighet är ett nyckelord och då är det viktigt att det även finns ett stöd efter att hemsidan är lanserad. Hur ser supportavtalet ut och vilken nivå av support kräver ni? Försäkra er om att även er leverantör vill finnas med efteråt och vidareutveckla hemsidan tillsammans med er.

Oavsett hur påläst och förberedd du är kan valet vara svårt. Men våga också gå på din magkänsla. Tänk på att er webbplats ska leva under många år så även om budgeten är något högre än vad ni tänkt från början är det bättre att välja den väg som känns rätt. Tänk på att er nya webbplats ska skapa förutsättningar för fler affärer och ökad kundnytta.

Linus Holmgren

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.