Tips LinkedIn: Luncha med dina 500+are

Lyckas bättre med ditt nätverkande på LinkedIn genom att bearbeta dina 500+are

Som jag tidigare nämnt handlar inte din framgång på LinkedIn om exakt vad du kan om verktyget, utan vad du faktiskt gör med det. Din aktivitet är långt mycket mer viktig än den sista poleringen på din profil eller exakt hur många kontakter du har. LinkedIn handlar om att skapa nätverk och därför är det din kommunikation med dina kontakter som är avgörande. </p><p>Om man strategiskt ska analysera sina kontakter finns det en typ som är extra viktig, de som har många kontakter. M.a.o. kan din bankman med 500+ kontakter vara viktigare än VD:n på ett specifikt företag. Forskning visar att vi i störst utsträckning gör affär med vårt närmsta nätverks bekanta. Alltså du känner någon som känner någon som du blir rekommenderad för. Därför är de med stort nätverk väldigt viktiga för din framgång på LinkedIn. Men frågan är hur bra förtroende dina 500+are har för dig? Om det finns tvivelaktigheter föreslå en lunch och fokusera på tre saker:</p> <strong>1. Få dem att förstå vad du gör och vad du kan erbjuda</strong><h3> </h3><strong>2. Få dem att tänka till hur de kan hjälpa dig</strong><h3> </h3><strong>3. Skapa ett förtroende så att de vill rekommendera dig</strong><br><br> <p>När du väl gjort detta finns stora möjligheter att bearbeta och analysera deras nätverk och vägen kan vara öppen för nya affärer. Så vem bokar du din nästa lunch med?</p> <p><strong>Lycka till!</strong></p><strong> </strong><p><strong>Linus Holmgren</strong></p> <p>PS: Tagga gärna upp dina kontakter som har 500+ eller stort nätverk på LinkedIn så har du bra kolla på vilka de är och hur du ska underhålla dem. Detta gör du under ”Kontakter”.</p>

INKA Interactive

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.