Vanligaste missarna inom digital kommunikation

Det gäller för företag att ta vara på digitaliseringens möjligheter och gärna undvika så många missar som det går.

Det gäller för företag att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Den som inte hänger med kommer snabbt att hamna på efterkälken, både när det gäller utveckling och lönsamhet. Vi har identifierat de vanligaste misstagen företag idag gör på nätet:

Ingen planering och tydlig strategi

Planering och strategi är två nyckelord inom all marknadsföring, även den digitala. Att inte planera hur man ska kommunicera, vem man vill nå och på vilket sätt, kan få tråkiga konsekvenser. Marknadsföring är en investering, som man givetvis vill ha hög förtjänst på. Det är därför viktigt att nå ut till rätt människor med rätt budskap. 

Att utesluta sociala medier

Att utesluta sociala medier finns inte på kartan idag. Vill du ha någon chans att vara med i matchen måste du arbeta med alla de kanaler där dina kunder befinner sig. Det är dock viktigt att välja rätt sociala kanaler. Det ger ingen positiv effekt att synas överallt om inte målgruppen finns där, innehållet måste också uppdateras kontinuerligt och tillfredsställa följarna. 

Att inte mäta nyttan av det digitala arbetet

Om man inte mäter eller följer upp resultatet av sitt arbete är risken att man gör samma misstag flera gånger om. Ett bra tips är därför att rikta flera olika typer av kommunikation till samma målgrupp, för att sedan satsa ytterligare på det material som utifrån statistik fungerat bäst. 

Fel fokus – fokusera på kunden!

Det är vanligt att företag fokuserar på sig själva. Att de enbart kommunicerar vad de är bra på och vad de kan erbjuda. Försök istället att vända på det, att istället för att prata om vad man kan erbjuda till att berätta för kunden hur man kan underlätta för dem. Det kommer de att uppskatta!


Arbetar du aktivt med punkterna ovan så är du en bra bit på vägen till att lyckas i den digitala världen! Känner du trots det, att du vill ha hjälp för att bli ännu bättre är du mer än välkommen att kontakta oss.

INKA Interactive

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.