Kund:

DoGood El

Nyckelord:

UX, Umbraco, grafisk design, webbutveckling, API Integration

Vårt uppdrag:

Skapa en enkel och intuitiv hemsida som hjälper kunder att byta till en grönare och billigare elavtal

Resultat:

Ökat antal säljleads och en effektiviserad administrationsprocess internt

Dogood El hemsida

DoGood El är ett säljbolag med förnybar och grön el som varken sticker ut eller går mot strömmen, snarare följer de strömmen mot en hållbar framtid. De arbetar för att 100 % grön och förnybar el ska strömma ut ur deras kunders kontakter till billigast möjliga pris. För att lyckas med detta är deras hemsida ett centralt verktyg för att de på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna kommunicera med kunderna.

Samarbetet med INKA har varit fantastiskt bra. De visade sig vara en pålitlig leverantör när vi behövde det som mest och behärskar alla digitala kompetenser. Nu är grunden för vår webbnärvaro lagd men framåt ser vi en rad spännande projekt som kommer utveckla oss ytterligare.

Dont be different, Be the change, DoGood!

Veeradeth Thamhaksa
VD, DoGood El

Om projektet

Som nystartat elbolag satsade DoGood El fullt ut på webben med en personlig känsla. Hemsidan skulle förmedla en grön profil och på ett enkelt sätt guida kunden till ett billigare och mer hållbart elavtal.

Hemsida med fokus på ux-design

Tillsammans med DoGood El tog INKA fram en ny hemsida med fokus på user experience och grafisk design som skapade rätt känsla för bolaget. Med hjälp av olika grafiska illustrationer ska det vara lätt för kunden att gå igenom hela processen för att få en korrekt offert på sitt elavtal.

Mobile First hemsida

OVAN: Genom att primärt utgå från mobilens olika format kunde vi erbjuda en mer intuitiv användarresa för kunden 

Dynamisk beräkningskalkylator

För att ge kunden ett så tydligt och korrekt prisförslag som möjligt utvecklade vi en dynamisk beräkningskalkylator som både hämtar information från kunden och externa system för att sedan kalkylera ett prisförslag.  

Integration mot externa system

För att tillhandahålla så korrekt information som möjligt integrerade vi www.dogoodel.se/ till en rad andra externa tjänster med hjälp av API. Exempel på dessa är "elområden.se" som hämtar korrekt data kring vilket elområde man tillhör baserat på adress, samt även Checkbiz som bl.a. hämtar kreditdata och personuppgifter.

Intern säljportal

För att effektivisera det interna arbetet utvecklade vi även en intern säljportal som företagets säljare kan jobba direkt i. Här kan de själva beräkna pris och genomföra digital signering. De ser även statistik över genomförd försäljning och aktuella resultat.

Exportfunktion till Props Utility Solutions

För att på ett effektivt sätt hantera färdiga avtal tog vi fram en exportfunktion från Umbraco med färdiga avtal direkt in i Props. Genom detta sparas väldigt mycket administrativ tid för bolagets säljare.

pelleSM.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Pär Holmgren

VD och projektledare

pelle@inka.se

070 317 39 52