Vårt uppdrag:

Att skapa en podcast som ökade kunskapen kring privatekonomi

Resultat:

En populär podcast med över 20 000 lyssningar från både befintliga och potentiella kunder till Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Skåne Podcast

Länsförsäkringar Skåne är en kundägd bank- och försäkringsbolag. Deras långsiktiga mål är att verksamheten ska gå jämnt ihop – med låga premier och hög servicegrad. Blir det ett större överskott blir det återbäring, i form av pengar tillbaka eller sänkta premier. Allt med fokus på sina kunder som även är deras ägare.

Både kul och spännande att Länsförsäkringar Skåne vågar tänka nytt i sin marknadsföring. Genom en podd får man en bra plattform för content marketing som kan växa successivt.

Linus Holmgren
Digital specialist, INKA Interactive

Projektets syfte och målsättning

Länsförsäkringar har ett stort kundfokus och jobbar aktivt med att utbilda sin målgrupp inom bank- och försäkringsfrågor. Ett led i det var att ta fram ett koncept för en Podcast där man tar upp aktuella ämnen inom ekonomi och privat sparande. Övriga delar i projektet innefattade:

Koncept, namn och innehåll för podcasten

Ett stort inledande arbete var att dra upp de grova riktlinjerna för konceptet för podcasten. Podden skulle ha ett utbildande fokus och vara lätt att ta till sig. Namnet "Mina pengar" anspelar vikten av den egna ekonomin och de olika perspektiv som påverkar.

Grafiskt koncept Mina Pengar

Grafiskt koncept med ikoner

För att kunna marknadsföra podcasten på ett effektiv sätt krävdes det ett grafiskt koncept som kan fungera i en rad olika kanaler. Vi tog fram ett helt unikt ikonpaket som harmoniserade med Länsförsäkringars grafiska profil. 

Visuellt bildmaterial med fotografering

Poddar är väldigt personberoende och för att skapa en transparent bild av karaktärerna tog ett bildmaterial fram som kunde användas i en rad olika kanaler

Publicering i relevanta kanaler

Podd-plattformen som valdes var Libsyn. Utifrån denna pushades sedan podden ut i olika kanaler som Itunes m.m. Genom detta fick podden en bred spridning så att den kan nå nya målgrupper successivt.

Podcast Mina Pengar

Marknadsföring i sociala medier

För att skapa en bred lyssnarbas marknadsfördes podden både direkt mot Länsförsäkringars kunder, men även mot en bredare målgrupp i sociala medier. INKA tog fram anpassade banners för olika sociala kanaler.

_G1A0328_new.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Linus Ritter

Digital specialist

linus@inka.se

073 438 25 83