Kund:

LBC Ängstorp

Lansering 2018

Nyckelord:

Hemsida, Extranät, open source, grafisk design

Vårt uppdrag:

Skapa en webbplattform i open source som både kan kommunicera internt och externt

Resultat:

Ökad extern trafik till hemsidan och ökad kommunikation internt där personalen får ta del av veckobrev.

Hemsida med Extranät till logistikföretag

LBC-Ängstorp ägs av sina åkare vilket garanterar ett aktivt engagemang. Med drygt 50- anställda medarbetare och moderna fordon kan LBC-Ängstorp hjälpa sina kunder inom en rad olika affärsområden. Exempel på detta är; entreprenad, logistik, verkstad och ballast. Företaget grundades i Laholm för snart 80 år sedan vilket borgar för lokalkännedom och innovationsförmåga. Idag omsätter man ca 160 milj och satsar på framtida tillväxt.

Som ett företag med många olika affärsområden på olika platser efterfrågande vi en webbplats där vi effektivt kan kommunicera internt och externt. INKA hjälpte oss med en kraftfull lösning som uppfyllde dessa krav med en ny publik hemsida och ett extranät för våra medarbetare. Dessutom är den byggd i open source vilket tilltalar mig som IT-chef. INKA är lyhörda för våra behov och ställer alltid upp med bra service när vi efterfrågar det.

Mats Jönsson
IT-chef

Projektets omfattning

Med en bred verksamhet inom en rad olika verksamhetsområden efterlyste LBC Ängstorp en effektiv kommunikation externt och internt. För att åstadkomma detta fokuserade projektet på två delar i form av publik hemsida samt extranät. Sammahållande för hela projektet var en gemensam grafisk profil med enhetligt bildspråk.

Extern hemsida

LBC-Ängstorp har ett brett tjänsteutbud som riktar sig både åt privatpersoner och företag. Genom detta krävs en pedagogisk menystruktur som tydligt visar vilka tjänster som erbjuds till vilken målgrupp. Detta görs dels genom en målgruppväljare när man kommer till hemsidan, samt en mega-meny som visualiserar de alla olika affärsområdena med tillhörande tjänster

Extranät

LBC-Ängstorp har en bred verksamhet med en rad olika verksamheter spridda på olika geografiska platser. För att underlätta den interna kommunikationen ville man skapa en extranät där personalen kan logga in och ta del av relevanta nyheter kategoriserat utifrån verksamhet. Företagets ledning har också möjlighet att styra synlighet av nyheter utifrån olika affärsområden och geografisk plats.  

Dokumentbank

Som en del i Extranätet ville LBC-Ängstorp ha en gemensamt dokumentbank där man kan dela dokument och bilder. Denna Dokumentbank har rättighetsstyrning där t.ex. styrelsen kan se en viss typ av dokument utan att andra målgrupper ser det.

Sökmotoroptimering

Med en rad olika tjänsteområden är det viktigt för LBC-Ängstorp att synas på relevanta sökord. Hemsidan har optimerats på en rad olika sätt, men bl.a. genom titlar, rubriker, alt-texter m.m.

_G1A0328_new.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Linus Ritter

Digital specialist

linus@inka.se

073 438 25 83