Kund:

Ohlssons

Nyckelord:

Grafisk profil, film, hemsida, DNN

Vårt uppdrag:

Ta fram en heltäckande digital lösning som täcker både färg och form samt ny hemsida och teknisk plattform med integrationer.

Resultat:

Från att hemsidan endast har varit en statisk informationsplats är den nu en central del i verksamheten för att kommunicera med kunder och generera nya leads.

Kommunikationskoncept till Ohlssons

Ohlssons är en företagskoncern som arbetar med hela kedjan inom återvinning och logistik. Detta innebär återvinning, hantering av farligt avfall och renhållning i olika kommuner. Bolaget har egna sorteringsanläggningar dit hundratals transporter kommer varje dag. Genom spolning, filmning och relining säkerställer de också att deras kunder har ett fungerande ledningsnät. Man hyr även ut förare och fordon till olika typer av entreprenad-, anläggnings- och underhållsarbeten.

INKA visar gång på gång förståelse för vår verksamhet och kommer alltid med snygga, digitala lösningar som utförs med skicklighet och flexibilitet. Tack vare INKA har vi idag en stark hemsida och en fantastisk film som vi är stolta över. Vi på Ohlssons är både nöjda och trygga med vår relation till INKA och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete.

Märta Bylow
Marknadskommunikatör

Projektets omfattning

Som en bred bolagskoncern efterfrågade Ohlssons ett genomgående digitalt koncept med både hemsidor och visuell kommunikation i form av bilder, filmer och grafik.

Visuellt koncept & grafisk profil

Den centrala delen i projektet var att sätta en visuell profil som både kunde appliceras digitalt och i tryck. Detta innebar designkoncept för en rad olika hemsidor för olika bolag. I den digitala profilen fanns det även riktlinjer för hur Ohlssons ska visualiseras i olika digitala kanaler.

Webbplattform

Ohlssons eftersökte en övergripande webbplattform gemensam för alla bolagen där de kunde visualisera sina tjänster till både företag och privatpersoner. Ohlssons interna organisation skulle också vara involverad i uppdateringen av hemsidan så det var viktigt med en pedagogisk lösning där de själva kunde uppdatera löpande information.

Filmer

För att presentera Ohlssons breda tjänsteutbud och aktiva miljöarbete på ett bättre sätt togs det fram en rad olika filmer. Filmerna visar det övergripande värdegrundsarbetet som Ohlssons jobbar med genom att visualisera olika delar av den dagliga verksamheten.

Branschlösningar

För att visa på företagets bredd ville Ohlssons ta fram en rad olika branschlösningar som riktar sig mot olika målgrupper. Genom att göra detta stärker man bilden av Ohlssons som en av branschens mest leveranskraftiga aktörer som har spets inom en rad olika affärsområden.

Dynamisk målgruppsanpassning

Då Ohlssons levererar tjänster för både privatpersoner och företag/offentlig sektor behövde man en filtreringsfunktion som dirigerade rätt målgrupp till rätt hemsida. Lösningen blev att varje ny besökare på hemsidan får ett val via ett popup-fönster om de är privatperson eller företag, och sedan skickas de vidare till respektive sida med relevant tjänsteutbud.

Integrerad beställningsfunktion

Utöver tjänster erbjuder Ohlssons även ett antal beställningsvaror i form av containrar m.m. Genom att integrera en webbshop på hemsidan kan kunden direkt beställa hem en container.

Konverteringsytor

För Ohlssons är det viktigt och självklart att söka nya kundkontakter och därför finns det integrerade konverteringsytor på hela hemsidan. För optimal konvertering har dessa kombinerat kontaktuppgifter och bilder.

pelleSM.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Pär Holmgren

VD och projektledare

pelle@inka.se

070 317 39 52