Nyckelord:

Konvertering, content marketing, DNN, nopCommerce

Vårt uppdrag:

Bygga en pedagogisk webbplattform för att primärt kommunicera med de ca 60 000 sportfiskare som organiseras inom organisationen

Resultat:

Ökat antal besökare och förbättrad konvertering på medlemmar som anmäler sig digitalt. Utöver detta även förbättrad försäljning i webbshopen

En omfattande hemsida till en organisation

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund är en demokratiskt uppbyggd ideell organisation. Ända sedan 1919 har vi arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Sportfiske är i dag en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske. Sportfiskarna organiserar fler än 54 000 sportfiskare.

INKA är väldigt pålitliga och kan erbjuda många olika webblösningar. Vi har ofta väldigt speciella önskemål och INKA har levererat skräddarsydda funktioner som förbättrat vår verksamhet.

Bengt Olsson
Webbansvarig, Sportfiskarna

Projektets omfattning

När Sportfiskarna skulle ta fram en helt ny extern webbplattform och e-handel var det INKA som fick detta uppdrag. Med över 50 000 medlemmar var det många olika målgrupper som det skulle tas hänsyn till. Huvudsyftet med en ny webbplattform var primärt att förtydliga kommunikationen externt och förenkla administrationen internt. Då Sportfiskarna har många webbredaktörer vad DNN ett självklart val som CMS.

Ett nytt grafiska koncept

Syftet med att ta fram ett nytt grafiskt koncept för webben var att förenkla och tydligöra Sportfiskarnas existensberättigande och på så sätt öka medlemsantalet.
Rätt CMS för organisationen
Då Sportfiskarna har en omfattande organisation med många administratörer ställde det höga krav på publiceringsverktyget. Tillsammans med Sportfiskarna kom vi på INKA fram till att DNN Evoq Content var det klockrena valet.

hemsida organisation

Ovan: Sportfiskarna är en omfattande hemsida med många olika mallar 

Koppling mot externa system

Sportfiskarna har en rad olika externa system utöver sin webbplats. Exempel på detta är Storfiskeregistret och Medlemssidorna. INKA har designat och integrerat den externa webbplatsen med dessa system.

E-handel

I syfte att öka Sportfiskarnas försäljning av deras merchandise tog vi fram en ny e-handel i nopCommerce. Då nopCommerce är open source har vi haft möjligheten att specialanpassa vissa funktioner för Sportfiskarna, som t.ex. tabellgenererat bokföringsunderlag, försäljning av medlemskap och direktintegrering mot huvudsidan.

Mobilanpassning av hemsida och funktioner

Sportfiskarnas hemsida har många besökare varje dag och därför var det centralt i projektet att optimera den mobila upplevelsen för besökaren. Detta har inneburit allt ifrån UX-design, optimering av laddningstid och anpassning av externa i-frames.

_G1A0328_new.jpg

Står du inför liknande utmaningar?

Prata med projektets kundansvariga som gärna berättar mer.

Linus Ritter

Digital specialist

linus@inka.se

073 438 25 83