Vad är egentligen Google PageSpeed Insights?

Under flera år har Google haft ett verktyg för att mäta hastigheten på hemsidor och i takt med att detta har blivit en allt viktigare rankingfaktor så har denna tjänst utvecklats. Vill du göra ett test på din hemsida klickar du här för PageSpeed Insights. Under slutet av hösten 2018 släpptes den senaste versionen av PageSpeed med en rad nya uppdateringar. Nu är Google hårdare än någonsin och ger mer lägre betyg på sånt som fick bra tidigare. Detta innebär inte nödvändigtvis att din sida är sämre utan att Google har ett annat sätt att se på den. Hur mycket det inverkar på din ranking får man kika på i detalj, men generellt ska man ta dessa siffror med en nypa salt. Men det finns en mängd fördelar med en snabbladdad hemsida och dessa kan du läsa i ett var våra blogginlägg som heter ”Därför tycker Google det är viktigt med snabbladdade hemsidor”.

Vad är nytt i versionen 5?

I höstens uppdatering har det kommit en rad förbättringar. Generellt har Google lagt till mer ingående beskrivningar kring vad som behöver justeras och vilka rekommendationer de ger. En konkret förbättring är analysen av sk. ”lazyloads”(vilket handlar om att läsa in bilder först efter att de blir synliga i webbläsaren) vilket vid tillämpning ger en relevant högre hastighet.

Ökat fokus på mobilen med Lighthouse

Tidigare har Lighthouse använts som ett plugin i Chrome men med den nya versionen har det integrerats i PageSpeed Insights. Detta har inneburit att flera sidor som tidigare haft bra score på mobilen nu fått sämre. Detta beror antagligen på att Lighthouse simulerar att sidan surfas via en 3G-uppkoppling i en äldre mobil. Syftet med detta är att ”stresstesta” sidan mot sämre uppkoppling än vad som är vedertaget generellt. Givetvis kan detta vara bra, men man får också utgå från sin målgrupp när man analyserar resultaten. Dvs. hur mycket hänsyn ska man ta till de allra sämsta uppkopplingarna i relation till den fulla potentialen av innehållet på sin sida.

Varför ska man sträva efter full poäng?

Det centrala arbetet ligger i att optimera laddningstiden utan att det påverkar själva upplevelsen för användaren(t.ex. för lågupplösta bilder eller en struktur på sidan som inte känns naturlig). Ett exempel på detta kan vara att inte låta CSS ladda in EFTER själva sidan laddas eftersom man då kommer att se sidan ”hoppa till”. Ofta handlar laddtider mer om en känsla än faktiska sekunder. En sida som upplevs snabb har oftare positiva resultat på konverteringsgrad, sidvisningar, avvisningsfrekvensen och andra nyckeltal som är relaterade till användarbeteende.

Publiceringsverktyget påverkar

När vi gjort tester på våra egna sidor som vi utvecklar har vi jämfört hemsidor som är hårdkodade med dem som ligger i ett CMS. Trots att innehållet och komprimeringen av materialet är samma kan det skilja 90 poäng. Givetvis blir laddningen tyngre när du har ett CMS som mellanlager men det säger också en del om hur mycket tekniken bakom spelar roll. Och där handlar det om ständiga anpassningar då Google regelbundet gör uppdateringar kring hur de ser på script och tekniker.

Tips för att förbättra ditt betyg på PageSpeed Insights

Det lätt och känna sig överväldiga av alla analysresultat, men nedan sammanställer vi en övergripande lista vad du ska tänka på. Men detta är till stor del en utvecklarfråga så ha tät dialog med den som tagit fram er hemsida.
1. Kolla övergripande på hastigheten. Gör en generell analys på de delar som kan dra ner hastigheten på din hemsida. Det handlar om valet av server till rätt plugins.
2. Ladda innehållet i rätt ordning. En viktig del i användarupplevelsen är att det väldigt snabbt laddar bra innehåll som är lätt att ta till sig. Se över vilket typ av innehåll som laddas in ”above the fold”, dvs. på den visuella ytan på skärmen.
3. Komprimera koden. Kodar du på rätt sätt så blir det enklare för Google att läsa in innehållet och du kommer få ett bättre betyg.
4. Komprimera bilder. Bilder som tar lång tid att ladda in kan ofta vara en bov i dramat. Men rätt komprimering kan du få ner vikten avsevärt. Var dock uppmärksam på Google rekommendationer då många av dessa bildformat inte stöds av flertalet webbläsare.
5. Kör med browser caching. Varje gång en hemsida laddas sparas en mängd information i webbläsaren. Detta går att optimera ytterligare vilket gör att sidan laddas ännu snabbare.
6. Ta bort ”render blocking JavaScript”. Ett effektivt sätt att göra din hemsida snabbar är att ladda CSS och JS-filerna innan ditt innehåll. Detta gör du genom att lägga dem som ”inline” i koden.
7. Bygg din sidan enligt AMP. Detta är en förkortning för “Accelerated Mobile Pages”. Vad det innebär är att man bygger sidan enligt en teknik som hjälper till att ladda den mobila vyn av din hemsida omgående genom att göra sig av med onödig formatering och innehåll. Tanken med tekniken är att sidan ska genereras i en helt optimerad mall för mobila enheter och på så sätt förmedla den optimala användareupplevelsen. Dock används tekniken generellt inom tyngre sidor med mycket information som t.ex. bokningssidor för hotell och resor.

Sammanfattning

Visst borde alla hemsidor sträva efter 100/100 på Google PageSpeed Insights. Men som man förstår enligt ovanstående lista innebär det en hel del jobb som ofta innefattar en webbutvecklare. Så den totala bedömningen får göras utifrån en rad olika parametrar. Har jag problem att ranka på vissa ord? Hur bra är mina konkurrenter? Klagar kunder på att sidan är seg? Jobbar jag aktivt med SEO i övrigt? Dock är det aldrig fel med en snabbladdad hemsida då det har stor positiv inverkan på själva användarupplevelsen. Det generella rådet är att man tar en dialog med sin webbyrå kring vad som är relevant att göra utifrån hur innehållet ser ut på hemsidan.

To enable comments sign up for a Disqus account and enter your Disqus shortname in the Articulate node settings.